Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156 s názvem Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace.
webMathematica

V následujícím seznamu naleznete výukové applety připravené v prostředí webMathematica pro potřeby matematických předmětů vyučovaných na Ústavu matematiky FEKT VUT v rámci realizace projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156. Více informací o projektu získáte kliknutím na některý z odkazů vlevo.

Adjungovaná matice
Algebry s jednou operací
Aproximace funkce ortogonálním průmětem
Binární relace a zobrazení
Definitnost matic a kvadratických forem
Determinant matice
Diagonální tvar samoadjungované matice
Dimenze podprostoru
Ekvivalence a rozklady na množině
Ekvivalence a rozklady na množině
Formule výrokového počtu
Hlavní minory
Hlavní podmatice
Inverzní matice
Jádro lineárního zobrazení
Kanonický tvar kvadratické plochy
Kovariantní báze
Lineární forma v kovariantní a kontravariantní bázi
Matice přechodu mezi bázemi
Nalezení matice ortogonální projekce na podprostor 1
Nalezení matice ortogonální projekce na podprostor 2
Nalezení ortogonálního průmětu vektoru do podprostoru 1
Nalezení ortogonálního průmětu vektoru do podprostoru 2
Nalezení ortonormální báze podprostoru
Nalezení ortonormální báze v prostoru polynomů
Obor hodnot lineárního zobrazení
Podmatice
Průnik vektorových podprostorů
Redukovaný schodovitý tvar matice
Skalární součin lineárních forem v kovariantní a kontravariantní bázi
Skalární součin vektorů v kovariantní a kontravariantní bázi
Součet vektorových podprostorů
Součin Matic
Soustavy lineárních rovnic
Spektrální rozklad samoadjungované matice
Spojitost zobrazení
Tautologický důsledek
Topologie na množině
Transformace báze pomocí matice přechodu
Transformace souřadnic vektoru
Uspořádání na množině
Vektor v kovariantní bázi
Vektorový podprostor jako množina řešení homogenní soustavy lineárních rovnic
Vektory a lineární formy v kovariantní a kontravariantní bázi 1
Vektory a lineární formy v kovariantní a kontravariantní bázi 2
Vektory a lineární formy v kovariantní a kontravariantní bázi 3
Vlastní hodnoty
Vlastní vektory
Vlastnosti neorientovaných grafů 1
Vlastnosti neorientovaných grafů 2
Vlastnosti neorientovaných grafů 3
Vlastnosti orientovaných grafů
Výběr báze podprostoru
Vyjádření vektoru v bázi
Změna báze lineárního zobrazení
Změna báze skalárního součinu
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz