Výběr báze podprostoru

Tento webMathematica applet slouží k výběru báze z množiny generátorů vektorového podprostoru.

Zadej generátory podprostoru L:

Byly zadány generátory podprostoru L (zapsány sloupcově do matice):

Pomocný výpočet - redukovaný schodovitý tvar:

Vybíráme vektory, jejichž sloupce obsahují vedoucí prvek.
Vybraná báze:

Dimenze podprostoru L: