Definitnost matic a kvadratických forem

Tento webMathematica applet slouží ke zjištění definitnosti matice nebo kvadratické formy. Výsledek je platný pro symetrické reálné nebo komplexní samoadjungované matice.

Zadej nebo modifikuj symetrickou nebo samoadjungovanou čtvercovou matici:

Byla zadána matice:

Hlavní minory:

Vlastní hodnoty:

Definitnost matice (asociované kvadratické formy):