Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156 s názvem Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace.
Stav před realizací projektu
Způsob výuky

Každý předmět byl vyučován formou přednášek a cvičení (příslušná hodinová dotace viz informační systém). K dispozici byla skripta zpracovaná jako prostý text ve formátu PDF. Pro některé předměty byly k dispozici také sbírky příkladů (řešených i neřešených). Tyto studijní opory byly doplněny učebními materiály, které si každý z vyučujících sestavil pro vlastní potřebu - např. soubory Maple, MATLAB a Mathematica. Od zimního semestru 2011/12 byly některé z předmětů FEKT doplněny formou výuky "ostatní aktivity", které snižují množství kontaktní výuky a rozšiřují možnosti samostudia studentů. V některých předmětech FIT byla tato forma "ostatní aktivity" využívána již dříve. Detaily viz stránky příslušných studijních programů na stránce Informace o projektu.

Skripta k přednáškám

Před začátkem realizace projektu byla k dispozici následující skripta k přednáškám:

Tato skripta existovala pouze v českém jazyce a byla pouze textového charakteru.

Sbírky příkladů

Před začátkem realizace projektu byly k dispozici následující sbírky příkladů:

Ostatní studijní materiály

Ostatní studijní materiály byly v průběhu let vytvořeny různými vyučujícími. Naleznete je síťových discích, příp. na stránkách jednotlivých vyučujících. Tyto materiály postrádaly jednotící filozofii a nebyly integrovány do učebních textů. Elektronická banka příkladů, jak byla zamýšlena v projektu, neexistovala.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz