Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156 s názvem Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace.
Matematický software využívaný při realizaci projektu

Výstupy projektu jsou vytvořeny v profesionálním matematickém softwaru - Maple, MATLAB, Mathematica a jejich webových a výukových verzích MapleNET, Maple T.A. a webMathematica. Veškerý síťový software běží na vlastním serveru Ústavu matematiky, http://matika.umat.feec.vutbr.cz

Maple

Systém počítačové algebry, který umožňuje symbolické a numerické matematické výpočty, jejich počítačovou vizualizaci, dokumentaci a publikaci. Skládá se z následujících hlavních komponent:

V rámci projektu byly využívány všechny technologie. Maple a MapleNet používáme pro přípravu a spouštění interaktivních studijních opor (mapletů), Maple T.A. používáme jako prostředí pro část elektronické banky příkladů. MapleSim byl využíván pro přípravu náročnějších příkladů do magisterských a zejména doktorských předmětů.

Více o systému Maple se můžete dozvědět na stránkách programu v češtině (stručnější, stránky českého distributora) a v angličtině (podrobnější, stránky výrobce). Na stránkách českého distributora naleznete mj. návody, elektronické publikace a další studijní materiály.

MATLAB

MATLAB je integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, paralelní výpočty, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je numericky orientovaný software, pro který jsou symbolické výpočty jen jednou z nadstaveb. Skládá se z následujících hlavních komponent:

V rámci projektu byl využíván zejména MATLAB a jeho specializované toolboxy, a to zejména v předmětech týkajících se numerické matematiky (Matematika 3, Moderní numerické metody). Využití Simulinku je omezeno na přípravu náročnějších aplikačních úloh pro magisterské a zejména doktorské předměty.

Více o systému MATLAB se můžete dozvědět na stránkách programu v češtině (stránky českého distributora) a v angličtině (stránky výrobce).

Mathematica

Mathematica je programový systém pro provádění numerických a symbolických výpočtů a vizualizaci dat. Kombinuje přednosti obou předcházejících softwarových balíků: Maple i MATLABu. Skládá se z následujících hlavních komponent:

V rámci projektu využíváme Mathematicu a webMathematicu jako prostředí pro část elektronické banky příkladů a pro tvorbu a spouštění interaktivních studijních opor, a to zejména pro partie z diskrétní matematiky, lineární algebry, vektorové analýzy a pro maticový a tenzorový počet. Některé z výstupů projektu byly připraveny v softwaru Mathematica Player.

Více o systému Mathematica se můžete dozvědět na stránkách programu v češtině (stručnější, stránky českého distributora) a v angličtině (podrobnější, stránky výrobce). Výrobce softwaru je také autorem projektu Wolfram Alpha.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz