Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156 s názvem Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace.
Ústav matematiky

Ústav matematiky (UMAT) je jedním z ústavů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (FEKT VUT). Je pracovištěm realizačního týmu projektu.

Odkazy

Chcete-li se dozvědět více informací, přejděte na:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz