Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156 s názvem Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace.
Monitorovací indikátory projektu

Počet nově vytvořených / inovovaných kurzů v rámci studijního programu: cílová hodnota: 19; dosažená hodnota: 19

Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb: cílová hodnota: 16; dosažená hodnota: 27

Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů celkem: cílová hodnota: 2.200; dosažená hodnota: 2.859

Počet úspěšně podpořených osob v počátečním vzdělávání - studentů: cílová hodnota: 1.320; dosažená hodnota: 2.012

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz