Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0156 s názvem Inovace výuky matematických předmětů v rámci studijních programů FEKT a FIT VUT v Brně. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/inovace.
Aktuální informace

Projekt již skončil a nyní se nachází ve fázi udržitelnosti.

Byly schváleny všechny monitorovací zprávy projektu. Proběhl závěrečný audit projektu - bez zjištění. Výdaje projektu byly certifikovány.

Výstupy našeho projektu naleznete zde.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz