Uspořádání na množině

Tento webMathematica applet slouží k vyšetřování vlastností relace uspořádání na množině.


Zadej nebo modifikuj množinu X:

Zadej nebo modifikuj binární relaci Q jako podmnožinu X x X:

Je Q uspořádání na X?

Byla zadána relace Q = .


Systém dolních množin:

Systém horních množin:


Diagram Hasse uspořádání Q:


Svazové vlastností:

Má Q binární supréma?

Má Q binární infíma?

Je Q svazové uspořádání?

Je distributivní?

Je modulární?

Je komplementární?

Je Booleův?