Spojitost zobrazení

Tento webMathematica applet slouží k vyšetřování spojitosti zobrazení.


Zadej množinu X:
Zadej topologii na X: Je zadána na X topologie?
Zadej množinu Y:
Zadej topologii na Y: Je zadána na Y topologie?
Zadej zobrazení f: X -> Y : Je zadáno zobrazení f (celé množiny) X do Y ?

Množinové vlastnosti zobrazení f: X -> Y :

Dom(f)  =   .
Im(f)   =   .

Je f zobrazení?
Je f prosté zobrazení (injekce)?
Je f zobrazení na (surjekce)?
Je f vzájemně jednoznačné zobrazení (bijekce)?

Topologické vlastnosti zobrazení f: X -> Y :

Je f spojité zobrazení?
Je f otevřené zobrazení?
Je f homeomorfismus?