Obor hodnot lineárního zobrazení

Tento webMathematica applet slouží k nalezení báze a dimenze oboru hodnot lineárního zobrazení.

Zadej matici L lineárního zobrazení:

Byla zadána matice L:

Sloupce matice L generují obor hodnot lineárního zobrazení.
Redukovaný schodovitý tvar matice L:

Vybíráme vektory, jejichž sloupce obsahují vedoucí prvek.
Vybraná báze oboru hodnot:

Dimenze oboru hodnot: