Transformace báze pomocí matice přechodu

Tento webMathematica applet slouží k výpočtu nové báze pomocí matice přechodu.


Zadej vektory báze e:

Zadej matici přechodu T od báze e k bázi f:


Bylo zadáno:

Sloupcové vektory báze e:

Matice přechdou T:

   

Sloupcové vektory nové báze f = e.T: