Vlastnosti neorientovaných grafů

Tento webMathematica applet slouží k vyšetřování vlastností neorientovaných grafů.


Zadej neorientovaný graf G bez násobných hran:

Zadej množinu V vrcholů:
Označení vrcholů:
Zadej souřadnice vrcholů:
Zadej množinu H hran:
Byla zadána množina hran:
Zadej hranové ohodnocení:
Aktuální hranové ohodnocení, přizpůsobené počtu hran:

Byla zadán graf G = (V,H):

Minimální kostra

Celkový počet koster:

Další vlastnosti grafu G:

Je graf G souvislý?
Je graf G acyklický?
Je graf G strom?
Je graf G Eulerovský?
Je graf G Hamiltonovský?
Je graf G bipartitní?
Je graf G rovinný?
Chromatické číslo:

Eulerovský cyklus:

Hamiltonovský cyklus: