Binární relace a zobrazení

Tento webMathematica applet slouží k vyšetřování vlastností binárních relací a zobrazení.


Zadej množinu X:
Zadej množinu Y:
Zadej binární relaci Q jako podmnožinu X x Y: Je Q relace z X do Y ?

Vlastnosti binární relace Q:

Dom(Q)  =   .
Im(Q)   =   .

Je Q zobrazení ?
Je Q prosté zobrazení (injekce)?
Je Q zobrazení na (surjekce)?
Je Q vzájemně jednoznačné zobrazení (bijekce)?