Diagonální tvar samoadjungované matice

Tento webMathematica applet slouží k nalezení ortogonální matice, která zadanou (samoadjungovanou) matici převede na diagonální tvar v podobnostní transformaci.

Zadej nebo modifikuj čtvercovou matici:

Byla zadána matice:  Je zadaná matice samoadjungovaná? 
   
Vlastní hodnoty:  Tvoří vlastní vektory bázi v ?  
   

Vlastní vektory:

Matice ortogonální podobnostní transformace:

Diagonální tvar zadané matice (pro kontrolu):
 

Poznámky:

1. V případě, že daná matice není samoadjungovaná, vlastní vektory příslušné různým vlastním číslům nemusí být ortogonální. Po aplikaci Gram-Schmidtova procesu tedy nezískáme matici tvořenou vlastními vektory, neboť vzniknou lineární kombinace vektorů, příslušné různým vlastním číslům. Vypočtená matice pak nemusí v podobnostní transformaci vést k diagonálnímu tvaru.

2. V případě některých iracionálních vlastních čísel Mathematica nedokáže exaktně vyřešit charakteristickou rovnici, případně pracuje velmi dlouho. V takovém případě bývá lepší přepnout applet do jeho numerické varianty.