Soustavy lineárních rovnic

Tento webMathematica applet demonstruje řešení soustavy lineárních rovnic.

Zadej nebo modifikuj soustavu rovnic:

Upřesni seznam neznámých (nepovinně):

Byla zadána soustava:


Řešení soustavy (metodou Solve, Wolfram Mathematica):