Nalezení ortonormální báze podprostoru

Tento webMathematica applet slouží k nalezení ortonormální báze vektorového podprostoru.

Zadej generátory podprostoru L:

Byly zadány generátory podprostoru L (zapsány sloupcově do matice):

Pomocný výpočet - redukovaný schodovitý tvar:

Dimenze podprostoru L:

Vybíráme vektory, jejichž sloupce obsahují vedoucí prvek. Vybraná báze:

Nakonec použijeme Gram-Schmidtův ortogonalizační proces a získané vektory normujeme: