Změna báze skalárního součinu

Tento webMathematica applet slouží k přepočítání Gramovy matice skalárního součinu při změně báze.

Zadej Gramovu matici G skalárního součinu na V:

Zadej matici T přechodu od báze e k bázi e' v prostoru V (tj. e'=T.e):

Bylo zadáno:

Gramova matice G = Matice přechodu T =

Nová matice skalárního součinu G' = (T^T).G.T =