Aproximace funkce ortogonálním průmětem

Tento webMathematica applet slouží k demonstraci aproximace funkce ortogonálním průmětem do prostoru polynomů na intervalu [0,1].

Zadej generátory prostoru polynomů v proměnné x:

Zadej aproximovanou funkci v proměnné x:

Byly zadány generátory:

Aproximace funkce ortogonálním průmětem:

Aproximace funkce ortogonálním průmětem, s přibližnými numerickými hodnotami koeficientů:

Aproximace Taylorovým polynomem stupně n+1 (pro srovnání):


Grafické srovnání:

Barevný klíč: Zadaná funkce,Ortogonální průmět,Taylorův polynom.