Nalezení ortogonálního průmětu vektoru do podprostoru, verze 2

Tento webMathematica applet slouží k nalezení ortogonálního průmětu vektoru do podprostoru, zadaného soustavou rovnic.Zadej homogenní soustavu rovnic:

Upřesni seznam neznámých (nepovinně):

Zadej souřadnice promítaného vektoru u ve standardní bázi:


Byla zadána soustava:

Promítaný vektor u:

Generátory ortgonálního doplňku
(transponovaná matice soustavy):

Vybraná báze ortog. doplňku:

Průmět w vektoru u na ortogonální doplněk:

Průmět v = u - w vektoru u na podprostor L::