Formule výrokového počtu

Tento webMathematica applet slouží k vyšetřování vlastností formulí výrokového počtu bez kvantifikátorů.


Zadej množinu prvotních formulí P:
Zadej formuli F výrokového počtu bez kvantifikátorů (negace !, Not[.]; disjunkce ||, Or[.,.]; konjunkce &&, And[.,.]; implikace Imp[.,.]; ekvivalence Ekv[.,.]; xor Xor[.,.], nand Na[.,.]; nor Nr[.,.]):

Byla zadána formule F = .

Pravdivostní tabulka:Je zadaná formule F tautologie?
Je zadaná formule F kontradikce?

Úplná disjunktivní normální forma (DNF):

Minimalizovaná disjunktivní normální forma (MDNF):

Úplná konjunktivní normální forma (KNF):

Minimalizovaná konjunktivní normální forma (MKNF):


Kontrolní pravdivostní tabulka: