Transformace souřadnic vektoru

Tento webMathematica applet slouží k přepočtu souřadnic vektoru do nové báze pomocí matice přechodu.


Zadej souřadnice vektoru v v bázi e:

Zadej matici přechdu T od báze e k bázi f:


Bylo zadáno:

Souřadnice vektoru v v bázi e:

Matice přechdou T:

   

Souřadnice vektoru v v bázi f: