Vlastnosti neorientovaných grafů

Tento webMathematica applet slouží k vyšetřování vlastností neorientovaných grafů.


Zadej neorientovaný graf G bez násobných hran:

Zadej množinu V vrcholů:
Zadej množinu H hran:

Byla zadán neoreientovaný graf G = (V,H):

Vlastnosti grafu G:

Je graf G souvislý?
Je graf G acyklický?
Je graf G strom?
Je graf G Eulerovský?
Je graf G Hamiltonovský?
Je graf G bipartitní?
Je graf G rovinný?
Chromatické číslo:

Eulerovský cyklus:

Hamiltonovský cyklus: