Nalezení matice ortogonální projekce na podprostor

Tento webMathematica applet slouží k nalezení matice ortogonální projekce na podprostor.

Zadej generátory podprostoru L:

Byly zadány generátory podprostoru L (zapsány sloupcově do matice):

Nalezneme ortonormální bázi v prostoru L, a její vektory zapíšeme sloupcově do matice H =

Matice ortogonální projekce na daný podprostor L pak je P = H.(H^T*) =