Stipendium pro nadějné mladé fyziky

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a s firmou DELONG INSTRUMENTS a.s. vyhlašuje

Stipendium Georga Placzeka pro rok 2024

určené maturantům středních škol České republiky maturujícím v roce 2024 a přijatým
v roce 2024 ke studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě (včetně České republiky).
Podrobnější informace o tom, jak lze toto stipendium získat, naleznete zde.
Přehled úspěšných stipendistů z minulých let naleznete zde.
Článek o Stipendiu Georga Placzeka uvedený v Čs. čas. fyz. 64 (2014) naleznete zde.
Hodnotné informace o významném teoretickém fyzikovi Georgu Placzekovi naleznete
v článcích z roku 2005 dvou českých fyziků, Jana Fischera a Aleše Gottvalda, nazvaných George Placzek – an unsung hero of physics a Kdo byl Georg Placzek (1905-1955).

Smutná zpráva o úmrtí Tonyho Placzeka

Dovolujeme si Vám oznámit smutnou zprávu, že v neděli 24. 7. 2022 zemřel pan Tony Placzek, hlavní sponzor tohoto stipendia a synovec Georga Placzeka. Nekrolog věnovaný tomuto skvělému člověku si můžete přečíst zde. Současná podoba stipendia zůstane zachována a stipendium bude i nadále poskytováno Nadací rodiny Placzekovy.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2024

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 11. ročník,

Konference MITAV

Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

Konference je určena především pro učitele všech typů škol a je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Cílem konference je vytvořit prostor pro prezentaci dosažených výsledků v různých vědních oborech a současně poskytnout možnost pro setkání a vzájemnou diskusi pracovníků různých typů škol a zaměření. Uvítáme také vystoupení studentů (diplomantů, doktorandů) a začínajících učitelů, jejichž nové pohledy a přístupy mohou být pro účastníky velmi zajímavé a přínosné. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Kdy? 20.-21. června 2024
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Přihlášky a příspěvky: do 31. 3. 2024
Konferenční poplatek: do 30. 4. 2024
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Oslava 111. výročí založení brněnské pobočky aneb DEN S MATEMATIKOU A FYZIKOU

Účast potvrďte nejlépe do 20.5.2024 zde formou formuláře.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Profesor Miloslav Pelíšek – život a dílo“


Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Světový den logiky

Na základě loňského pozitivního ohlasu a velkého počtu zájemců zveme i letos všechny, kteří rádi luští hádanky, na 2. ročník turnaje v rámci Světového dne logiky. Je určen všem, kteří si chtějí procvičit své mozkové závity při řešení zajímavých hlavolamů s čísly, slovy a obrázky. Všechny hádanky připravují renomovaní autoři se zkušenostmi z mezinárodních soutěží. Akce proběhne ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno. Na vítěze čeká pohár a spousta cen je připravena i pro další úspěšné řešitele z každé kategorie, a to jak dětské, tak dospělé.

Registrace na turnaj a další informace naleznete zde.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář na počest 100. narozenin prof. Martina Černohorského


Program semináře naleznete zde.
Účast potvrďte do 4.9.2023 zde formou formuláře.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Blaise Pascal – vědec a člověk“


Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Světový den logiky

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář na počest profesora Martina Černohorského


Předběžný program semináře naleznete zde.
Účast potvrďte do 5.9.2022 zde formou formuláře.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci EQUADIFF 15

Přírodovědecká fakulta MU v Brně, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně a Ústav matematiky České akademie věd ve spolupráci s brněnským pobočným spolkem JČMF

si vás dovolují pozvat na 15. ročník konference

EQUADIFF 15

věnující se Diferenciálním rovnicím a numerickým metodám.

Tato tradičně po čtyřech letech se opakující konference pravidelně střídá své působiště v městech Praha, Bratislava a Brno. V Brně se koná letošní již 15. ročník, který je o rok posunutý vzhledem k pandemické situaci v roce 2021. Jejím cílem je spojit vědce zabývající se obyčejnými i parciálními diferenciálními rovnicemi, dále numerickými metodami řešení těchto rovnic a jejich aplikacemi.

Kdy? 11. 7. 2022 až 15. 7. 2022
Kde? Areál Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university, Lipová 41a, Brno-Pisárky
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2022

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 9. ročník,

Konference MITAV

Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

Konference je určena především pro učitele všech typů škol a je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Cílem konference je vytvořit prostor pro prezentaci dosažených výsledků v různých vědních oborech a současně poskytnout možnost pro setkání a vzájemnou diskusi pracovníků různých typů škol a zaměření. Uvítáme také vystoupení studentů (diplomantů, doktorandů) a začínajících učitelů, jejichž nové pohledy a přístupy mohou být pro účastníky velmi zajímavé a přínosné. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Kdy? 16.-17. června 2022
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Přihlášky a příspěvky: do 31. 3. 2022
Konferenční poplatek: do 30. 4. 2022
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Slavnostní seminář na počest Otakara Borůvky

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Sledování energetické oblohy pomocí nanosatelitů“


Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Tribute to Kurt Gödel 2020

Společnost Kurta Gödela ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a brněnskou Hvězdárnou a planetáriem
Vás srdečně zvou na konferenci na počest Kurta Gödela

Tribute to Kurt Gödel 2020

Konference je určena především odborníkům, ale i široké veřejnosti. Díky rozmanitosti a širokému záběru tohoto brněnského rodáka jsou na konferenci zváni přední odborníci z různých odvětví. Díky tomuto, budou na konferenci probírána například tato témata: Filozofie logiky, teorie důkazů, teorie složitosti, teorie množin, diskrétní matematika a samozřejmě i samotná logika v širším historickém kontextu dějin matematiky.

Kdy? 13 až 15. ledna 2020
Kde? v prostorách brněnské Hvězdárny a planetária na Kraví hoře
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

57. letní škola algebry a uspořádaných množin

Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecké fakulty MU Brno,
Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno

Vás srdečně zvou na

SSAOS 2019 (The 57th Summer School on General Algebra and Ordered Sets)

věnované Anatoliji Dvurečenskijmu a Sylvii Pulmannové k jejich 70./80. narozeninám.

Konferenční témata zahrnují obecnou algebru, univerzální algebru, teorii svazů, uspořádané algebraické struktury a aplikace v logice a jinde.

Kdy? 1 až 7. září 2019
Kde? Horský hotel Soláň, Karolinka, Česká republika
Registrace: do 15. 7. 2019
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2019

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 6. ročník,

Konference MITAV

Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

Konference je určena především pro učitele všech typů škol a je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Cílem konference je vytvořit prostor pro prezentaci dosažených výsledků v různých vědních oborech a současně poskytnout možnost pro setkání a vzájemnou diskusi pracovníků různých typů škol a zaměření. Uvítáme také vystoupení studentů (diplomantů, doktorandů) a začínajících učitelů, jejichž nové pohledy a přístupy mohou být pro účastníky velmi zajímavé a přínosné. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Kdy? 20.-21. června 2019
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Přihlášky a příspěvky: do 30. 4. 2019
Konferenční poplatek: do 30. 4. 2019
Finální verze příspěvků v pdf: do 15. 5. 2019
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

13. didaktická konference s mezinárodní účastí

Pedagogická fakulta MU, katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání a matematiky
společně s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočným spolkem Brno,
Vysokou školou DTI a Informačnou spoločnosťou pre výchovu a vzdelávanie

Vás zvou na

13. didaktickou konferenci s mezinárodní účastí

Kdy? 13. června 2019
Kde? Relaxační a konferenční místnost, Pedagogická fakulta MU, Poříčí 9, Brno.
Přihlášky a příspěvky: do 15. 5. 2019
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Jak matematika popsala chaos“


Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Přednáška o Redefinici základních jednotek SI

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář na počest významného životního jubilea profesora Martina Černohorského

Veškeré podrobnější informace včetně registračního formuláře naleznete zde.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O GEOMETRII A GRAFICE

Česká společnost pro geometrii a grafiku a Slovenská spoločnosť pre Geometriu a grafiku vás srdečně zvou na již čtvrtý souběh konferencí organizovaných pravidelně v České nebo Slovenské republice. Letos se jedná konkrétně o

38. konferenci o geometrii a grafice a 27. sympózium o počítačovej geometrii.

Konferenci zajišťuje Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno.

Kdy? 10.-13. září 2018
Kde? Hotel Skalní mlýn, Blansko
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2018

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 5. ročník,

Konference MITAV

Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

Konference je určena především pro učitele všech typů škol a je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Cílem konference je vytvořit prostor pro prezentaci dosažených výsledků v různých vědních oborech a současně poskytnout možnost pro setkání a vzájemnou diskusi pracovníků různých typů škol a zaměření. Uvítáme také vystoupení studentů (diplomantů, doktorandů) a začínajících učitelů, jejichž nové pohledy a přístupy mohou být pro účastníky velmi zajímavé a přínosné. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Kdy? 14.-15. června 2018
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Přihlášky: do 31. 3. 2018
Příspěvky: do 15. 4. 2018
Konferenční poplatek: do 30. 4. 2018
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Počátky elektronové mikroskopie v Československu“


Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Brněnské dny Ernsta Macha 2018

je akce pořádaná v Brně u příležitosti 180. výročí narození významného fyzika a filosofa, chrlického rodáka Ernsta Macha (18.2.1838 – 19.2.1916).


Abstrakty výše uvedených přednášek naleznete zde.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na vzpomínkový seminář věnovaný docentovi MILANU SEKANINOVI

při příležitosti třicátého výročí úmrtí tohoto významného brněnského matematika.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2017

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 4. ročník,

Konference MITAV

Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

Konference je určena především pro učitele všech typů škol a je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Cílem konference je vytvořit prostor pro prezentaci dosažených výsledků v různých vědních oborech a současně poskytnout možnost pro setkání a vzájemnou diskusi pracovníků různých typů škol a zaměření. Uvítáme také vystoupení studentů (diplomantů, doktorandů) a začínajících učitelů, jejichž nové pohledy a přístupy mohou být pro účastníky velmi zajímavé a přínosné. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Kdy? 15.-16. června 2017
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Přihlášky: do 31. 3. 2017
Příspěvky: do 15. 4. 2017
Konferenční poplatek: do 30. 4. 2017
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 35. mezinárodní kolokvium

Brněnský pobočný spolek JČMF a Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již

35. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM o řízení vzdělávacího procesu,

zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Konference je pokračováním tradičních kolokvií a zabývá se filozofií výchovy a vzdělávání a otázkami řízení osvojování vědomostí a dovedností. Zdůrazňuje systémový přístup a koncepční řešení problémů a úkolů výchovy. Poukazuje na aktuální otázky technických a humanitních vědních oborů, výchovy a vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia, na mnohostrannost vzdělávacího procesu i na potřebu účinně jej rozvíjet. Své místo na kolokviích má matematické modelování a využití výpočetní techniky ve vyučování. Nemalá pozornost je rovněž věnována otázkám vysokoškolské přípravy vojenských profesionálů. Do popředí vystupují otázky syntézy a využití výsledků obecných pedagogických a psychologických disciplín i speciálních didaktik dosahovaných na základě poznatkového bohatství rozmanitých vědních oborů s důrazem na rozvoj tvůrčího myšlení.

Kdy? 1. 6. 2017 od 8:00 do 18:00
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Podrobnější informace naleznete: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Václav Hlavatý – Einsteinův obyčejný násobilkář?“


Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na Gödelův podvečer 2016

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na mezinárodní konferenci HAKONE XV

Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a brněnský pobočný spolek JČMF

si vás dovolují pozvat na 15. ročník konference

HAKONE XV (High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium)

věnující se vysokotlakému nízkoteplotnímu plazmatu.

Tato tradičně se po dvou letech opakující konference nese svůj název po japonském městě Hakone, kde se konal její 1. ročník. Jejím cílem je spojit vědce a inženýry z akademické i průmyslové sféry a poskytnout jim přátelské zázemí pro diskuzi a prezentaci aktuálních témat v oblasti vysokotlakého nízkoteplotního plazmatu.

Kdy? 11. 9. 2016 až 16. 9. 2016
Kde? Areál hotelu Santon, Přístavní 38, Brno-Bystrc
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na Veletrh nápadů učitelů fyziky 21

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání společně s brněnským pobočným spolkem JČMF a Fyzikální pedagogickou společností JČMF

vás zvou na tradiční již 21. konferenci

Veletrh nápadů učitelů fyziky 21.

Konference je věnována památce Josefa Janáse a její motto je „21. veletrh nápadů učitelů fyziky pro 21. století“.

Kdy? 26. 8. 2016 až 28. 8. 2016
Kde? Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7/9, Brno
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na mezinárodní konferenci PDMU-2016

Brněnský pobočný spolek JČMF (jakožto spolupořadatel akce) si vás dovoluje pozvat na

Mezinárodní konferenci PDMU – Problems of decision making under uncertainties (Problémy rozhodování za faktoru nejistoty).

Hlavními tématy této tradiční, již 28. mezinárodní konference budou:

1. Teorie statistického rozhodování, důsledky a další aplikace.
2. Významné počítačové postupy při rozhodování v různých oblastech.
3. Rozhodování ve fuzzy prostředí.
4. Dynamické systémy a rozhodování za nejistoty.
5. Teorie rizika a její aplikace ve vojenském i civilním životě.
6. Rozhodování a predikce v oblasti medicíny, ekonomie, obchodu.

Kdy? 25. 8. 2016 až 30. 8. 2016
Kde? Brno, Univerzita Obrany, Šumavská 4

Více informací naleznete: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Konference o diferenciální geometrii a jejich aplikacích

Ústav matematiky a statistiky PřF MU ve spolupráci s brněnským pobočným spolkem JČMF pořádají tradiční  (již 12. v pořadí)

Konferenci o diferenciální geometrii a jejich aplikacích  (DGA)

Kdy? 11. 7. 2016 až 15. 7. 2016
Kde? Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Kotlářská 2
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2016

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 3. ročník,

Konference MITAV

Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

Konference je určena především pro učitele všech typů škol a je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Cílem konference je vytvořit prostor pro prezentaci dosažených výsledků v různých vědních oborech a současně poskytnout možnost pro setkání a vzájemnou diskusi pracovníků různých typů škol a zaměření. Uvítáme také vystoupení studentů (diplomantů, doktorandů) a začínajících učitelů, jejichž nové pohledy a přístupy mohou být pro účastníky velmi zajímavé a přínosné. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Kdy? 16.-17. června 2016
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Přihlášky: do 31. 3. 2016
Příspěvky: do 15. 4. 2016
Konferenční poplatek: do 30. 4. 2016
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Konference o obyčejných diferenciálních rovnicích

Ústav matematiky a statistiky PřF MU a matematický ústav AV ČR ve spolupráci s brněnským pobočným spolkem JČMF pořádají u příležitosti 60. narozenin

profesora  ONDŘEJE  DOŠLÉHO

konferenci o obyčejných diferenciálních rovnicích. Tato konference je též chápána jako oslava 60 let výzkumu obyčejných diferenciálních rovnic v Brně.

Kdy? 6. 6. 2016 až 8. 6. 2016
Kde? Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Kotlářská 2
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Změna v názvu brněnské části JČMF

Od 1. 6. 2016 již nejsme pobočkou JČMF, ale pobočným spolkem JČMF. Nový oficiálně schválený název naší organizace je:

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno

(Zkráceně: brněnský pobočný spolek JČMF)

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 34. mezinárodní kolokvium

Brněnská pobočka JČMF a Fakulta ekonomiky a managmentu Univerzity obrany v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již

34. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM o řízení vzdělávacího procesu,

věnovaného filosofii výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Konference je pokračováním tradičních kolokvií a zabývá se filozofií výchovy a vzdělávání a otázkami řízení osvojování vědomostí a dovedností. Zdůrazňuje systémový přístup a koncepční řešení problémů a úkolů výchovy. Poukazuje na aktuální otázky technických a humanitních vědních oborů, výchovy a vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia, na mnohostrannost vzdělávacího procesu i na potřebu účinně jej rozvíjet. Své místo na kolokviích má matematické modelování a využití výpočetní techniky ve vyučování. Nemalá pozornost je rovněž věnována otázkám vysokoškolské přípravy vojenských profesionálů. Do popředí vystupují otázky syntézy a využití výsledků obecných pedagogických a psychologických disciplín i speciálních didaktik dosahovaných na základě poznatkového bohatství rozmanitých vědních oborů s důrazem na rozvoj tvůrčího myšlení.

Kdy? 26. 5. 2016 od 8:00 do 18:00
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Podrobnější informace naleznete: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Přednáška o gravitačních vlnách

Je tomu sto let, kdy Albert Einstein v roce 1916 objevil gravitační vlny „tužkou na papíře“.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Gödelovy dny 2016

Společnost Kurta Gödela a Jednota českých matematiků a fyziků v Brně pořádají seminář k příležitosti 110. výročí narození matematika

Kurta Gödela,

brněnského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších logiků všech dob. Kurt Gödel se proslavil především tím, že ukázal, že není možné navrhnout soubor axiomů, které by byly dostačující pro zodpovězení každé otázky, kterou lze klást a formulovat uvnitř formálního systému s aritmetikou. Tímto ukončil více než padesátileté úsilí logiků a matematiků úplně formalizovat matematiku, čímž ovlivnil i vědecké a filosofické myšlení druhé poloviny 20. a počátku 21. století.

Seminář je mimo odkazu Kurta Gödela věnován i souvislostem přírodních věd a filosofie a vzpomínce na profesora Petra Vopěnku.

Kdy? 26. 4. 2016 (úterý) a 29. 4. 2016 (pátek) vždy od 10 do 14 hodin
Kde? Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 9
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnské pobočky JČMF a přednáška na téma „Pozoruhodný křemík“


Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Brněnské dny Ernsta Macha 2016

je akce pořádaná v Brně u příležitosti stého výročí úmrtí významného fyzika a filosofa, chrlického rodáka Ernsta Macha (18.2.1838 – 19.2.1916).


Internetové stránky akce (zde naleznete veškeré informace a možnost registrace na akci)

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář u příležitosti 80. narozenin prof. Ženíška

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství
a
Brněnská pobočka JČMF
pořádají
pod záštitou rektora VUT prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

6. zimní škola historie matematiky

Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU v Brně, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava a norská univerzita Agder z Kristiansandu vás srdečně zvou na již

6. ZIMNÍ ŠKOLU HISTORIE MATEMATIKY na téma

„Matematika a společnost aneb jak nám matematika dokáže zkvalitnit život“

Konference je určena především pro učitele matematiky, studenty matematiky, historiky vědy, filosofy vědy, studenty a další zájemce o historii matematiky.

Kdy? 21.–24. ledna 2016
Kde? Tři Studně, Hotel U Loubů, http://www.halva.org/hotel/
Internetové stránky akce: zde
Podrobnější informace též: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na přednášku VELKÝ TŘESK a OTÁZKA BOHA

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na přednášku o Historii maturitní zkoušky

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

20. mezinárodní letní škola globální analýzy a jejich aplikací

Brněnská pobočka JČMF, Univerzita Hradec Králové a Prešovská univerzita v Prešově pořádají tradiční – letos již 20. mezinárodní letní školu globální analýzy a jejich aplikací, tentokrát s podtitulem

Obecná teorie relativity: 100 let po Hilbertovi.

Konference je zároveň oslavou a připomenutím stoletého výročí Hilbertova variačního principu v obecné teorii relativity.
Kdy? 17.-21. srpna 2015
Kde? Stará Lesná (Vysoké Tatry), Slovensko
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

10. setkání českých a slovenských matematiků

Společnost Otakara Borůvky a Akademická Spoločnost profesora Greguša (Gymnázium Uherské Hradiště) pořádají pod záštitou prof. RNDr. Jozefa Masaryka, DrSc, děkana MF fakulty UK tradiční, již

10. setkání českých a slovenských matematiků.

Kdy? 25. 6. 2015
Kde? Gymnáziu v Uherském Hradišti, Velehradská třída 218
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2015

Brněnská pobočka JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovolují srdečně pozvat na 2. ročník,

Konference MITAV

Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

Konference je určena především pro učitele všech typů škol a je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Cílem konference je vytvořit prostor pro prezentaci dosažených výsledků v různých vědních oborech a současně poskytnout možnost pro setkání a vzájemnou diskusi pracovníků různých typů škol a zaměření. Uvítáme také vystoupení studentů (diplomantů, doktorandů) a začínajících učitelů, jejichž nové pohledy a přístupy mohou být pro účastníky velmi zajímavé a přínosné. Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Kdy? 18.-19. června 2015
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Přihlášky: do 31. 3. 2015
Příspěvky: do 30. 4. 2015
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Konference o motivaci nadaných žáků a studentů v matematických a přírodních vědách

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s brněnskou pobočkou JČMF pořádají konferenci na téma

Motivace nadaných žáků a studentů v matematických a přírodních vědách

Ačkoliv matematika jako věda proniká do stále většího počtu vědních oborů, matematika jako učební předmět zažívá svou recesi stejně jako přírodní vědy. Technický pokrok není možný bez znalosti matematiky a přírodních věd. Konference se zabývá problematikou, jak motivovat nejen nadané žáky a studenty, aby si zvolili jako předmět svého zájmu a budoucího profesního zaměření matematiku a přírodní vědy.

Kdy? 15.-17. června 2015
Kde? Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, Brno
Bližší informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 33. mezinárodní kolokvium

Brněnská pobočka JČMF a Fakulta ekonomiky a managmentu Univerzity obrany v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již

33. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM o řízení vzdělávacího procesu,

věnovaného aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Konference je pokračováním tradičních kolokvií a zabývá se filozofií výchovy a vzdělávání, otázkami řízení osvojování vědomostí a dovedností. Zdůrazňuje systémový přístup, koncepční řešení problémů a úkolů výchovy. Poukazuje na aktuální otázky technických a humanitních vědních oborů, výchovy a vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia, na mnohostrannost vzdělávacího procesu i na potřebu účinně jej rozvíjet. Své místo na kolokviích má matematické modelování a využití výpočetní techniky ve vyučování. Nemalá pozornost je rovněž věnována otázkám vysokoškolské přípravy vojenských profesionálů. Do popředí vystupují otázky syntézy a využití výsledků obecných pedagogických a psychologických disciplín i speciálních didaktik dosahovaných na základě poznatkového bohatství rozmanitých vědních oborů s důrazem na rozvoj tvůrčího myšlení.

Kdy? 28. 5. 2015 od 9:00 do 17:00
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Podrobnější informace naleznete: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na přednášku s názvem MEZIHVĚZDNÁ LÁTKA

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnské pobočky JČMF a přednáška na téma „Sto let obecné teorie relativity“

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na přednášku s názvem NEJVĚTŠÍ OBJEV

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Konference na počest životního jubilea prof. Chvaliny

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,

brněnská pobočka JČMF si Vás srdečně dovoluje pozvat na konferenci uspořádanou při příležitosti životního jubilea našeho věhlasného kolegy, vynikajícího matematika, skvělého vysokoškolského učitele a nezištného kolegy, který dokáže vždy nabídnout pomocnou ruku,

pana prof. RNDr. Jana Chvaliny, Dr.Sc.

Kdy? Středa 4. 2. 2015 od 14:00
Kde? Klub Univerzity Obrany v Brně, Šumavská 4

Rámcový program
13. 30 – 14. 00 Příchod účastníků
14. 00 – 14. 15 Zahájení, přivítání hostů
14. 15 – 14. 45 Vystoupení zástupců škol a JČMF
14. 45 – 15. 30 Zhodnocení některých vědeckých a pedagogických výsledků oslavence I
15. 30 – 16. 00 Přestávka
16. 00 – 17. 30 Zhodnocení některých vědeckých a pedagogických výsledků oslavence II
17. 30 – 18. 00 Diskuse, závěr

Předpokládáme, že k vědeckým výsledkům prof. Chvaliny promluví prof. Močkoř a prof. Skula. Poté budou následovat vystoupení doc. Lengyelfalussiho, doc. Nováka , doc. Viktory, a doc. Moučky, která se budou více týkat osobnosti oslavence coby kolegy, školitele a přítele.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Vzpomínkové odpoledne na profesora Miloše Zlámala

Ústav matematiky fakulty strojního inženýrství VUT a brněnská pobočka JČMF si vás srdečně dovolují pozvat na

Vzpomínkové odpoledne na profesora MILOŠE ZLÁMALA

Kdy? 14. ledna 2015 od 13:00 do 19:00
Kde? Aule VUT, Antonínská 1, Brno
Podrobnější informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

5. zimní škola historie matematiky

Brněnská pobočka JČMF a SDVT, ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava vás srdečně zvou na již

5. ZIMNÍ ŠKOLU HISTORIE MATEMATIKY  na téma

„Matematika, matematici a válka aneb  jak válka ovlivňuje matematické práce a naopak

Konference je určena především pro učitele matematiky, studenty matematiky, historiky vědy, filosofy vědy, studenty a další zájemce o historii matematiky.

Kdy? 8.–11. ledna 2015
Kde? Tři Studně, Hotel U Loubů, http://www.halva.org/hotel/
Internetové stránky akce: zde
Podrobnější informace též: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, brněnská pobočka JČMF a Gymnázium Velké Meziříčí pořádají

XVII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Obsahem semináře budou nejen filosofická témata související s našimi obory, ale obecně populární přednášky s matematickou a fyzikální tematikou a zamyšlení nad výukou nejen matematiky a fyziky. Z tradičních přednášejících můžeme uvést např. tyto kolegy: J. Podolského, J. Langera, J. Šimšu, D. Hrubého, E. Fuchse. Na semináři bude také představen nový český překlad oblíbené učebnice: HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika.
Seminář se bude konat v aule Gymnázia Velké Meziříčí. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí. Předběžné finanční náklady: vložné 400 Kč, ubytování 200 Kč za noc.
Pro účastníky bude vydána předseminární brožura (v elektronické i v papírové formě) s podrobným programem.

Kdy? 18. – 21. srpna 2014
Kde? Gymnázium Velké Meziříčí

Přihlášku a aktuální informace je možno získat na seminární adrese:

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
Gymnázium Velké Meziříčí
Sokolovská 27/235
594 01 Velké Meziříčí
trojanek@gvm.cz
www.gvm.cz/cs/seminare

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků 2014

Brněnská pobočka JČMF pořádá ve spolupráci s Univerzitou Obrany v Brně

Sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků 2014.

Na sjezdu bude hodnocena činnost JČMF v období 2010 – 2014, zvolen výbor JČMF a vyhlášen program činnosti JČMF pro období 2014 – 2018. Záštitu nad sjezdem převzal hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek a brněnský primátor Roman Onderka.

Kdy? 2. – 4. července 2014
Kde? Klub Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno

Nutné vyplnit : Přihlašovací formulář na sjezd
(Jakékoliv změny po odeslání formuláře, oznamte prosím na  vondra@math.muni.cz)

Další informace: Pokyny pro účastníky sjezdu,   Podrobný program sjezdu

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na Konferenci MITAV 2014

Brněnská pobočka JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Pedagogickou fakultou MU Brno, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a Ekonomicko-správní fakultou MU Brno si Vás dovolují srdečně pozvat na 1. ročník

Konference MITAV

Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

určené především učitelům všech typů škol. Konference je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu.
Kdy? 19.-20. června 2014
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Bližší informace:  MITAV 2014 – První oznámeníMITAV 2014 – Druhe oznámení,
MITAV 2014 – Závazná přihláška, MITAV 2014 – Šablona na příspěvek
(In English: MITAV 2014 – Invitation, MITAV 2014 – Application form)
Podrobný program konference MITAV 2014

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 32. mezinárodní kolokvium

Brněnská pobočka JČMF a Fakulta ekonomiky a managmentu Univerzity obrany v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již

32. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM  o řízení vzdělávacího procesu,

věnovaného aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Konference je pokračováním tradičních kolokvií a zabývá se filozofií výchovy a vzdělávání, otázkami řízení osvojování vědomostí a dovedností. Zdůrazňuje systémový přístup, koncepční řešení problémů a úkolů výchovy. Poukazuje na aktuální otázky technických a humanitních vědních oborů, výchovy a vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia, na mnohostrannost vzdělávacího procesu i na potřebu účinně jej rozvíjet. Své místo na kolokviích má matematické modelování a využití výpočetní techniky ve vyučování. Nemalá pozornost je rovněž věnována otázkám vysokoškolské přípravy vojenských profesionálů. Do popředí vystupují otázky syntézy a využití výsledků obecných pedagogických a psychologických disciplín i speciálních didaktik dosahovaných na základě poznatkového bohatství rozmanitých vědních oborů s důrazem na rozvoj tvůrčího myšlení.

Kdy? 22. 5. 2014 od 9:00 do 17:00
Kde? Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managmentu v Brně
Podrobnější informace naleznete: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na fyzikální seminář na počest profesora Martina Černohorského

Seminář s názvem
MĚŘENÍ MŘÍŽKOVÝCH PARAMETRŮ, ZPRACOVÁNÍ DAT, A NEJEN TO
u příležitosti životního jubilea profesora Martina Černohorského pořádá Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity a Brněnskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků.
Kdy? 20. září 2013 v době 9:30-14:00
Kde? Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno, pavilon číslo 6 – Fyzika, první poschodí, posluchárna F2.
Podrobnější informace o akci naleznete zde.
Přihlašení na tuto akci je možné na stránkách semináře, tj. zde.
Článek M. Fojtíkové a J. Grygara k jubileu profesora Černohorského naleznete zde.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 31. mezinárodní kolokvium

Brněnská pobočka JČMF a Fakulta ekonomiky a managmentu Univerzity obrany v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již
31. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU.
Konference je pokračováním tradičních kolokvií a zabývá se filozofií výchovy a vzdělávání, otázkami řízení osvojování vědomostí a dovedností. Zdůrazňuje systémový přístup, koncepční řešení problémů a úkolů výchovy. Poukazuje na aktuální otázky technických a humanitních vědních oborů, výchovy a vzdělávání v prezenční i kombinované formě studia, na mnohostrannost vzdělávacího procesu i na potřebu účinně jej rozvíjet. Své místo na kolokviích má matematické modelování a využití výpočetní techniky ve vyučování.
Kdy? 20. 6. 2013 od 9:00 do 17:00
Kde? Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managmentu v Brně
Podrobnější informace naleznete: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na mezinárodní konferenci o distančním vzdělávání, simulaci a komunikaci

Brněnská pobočka JČMF a Univerzita obrany v Brně vás srdečně zvou na

Mezinárodní konferenci o distančním vzdělávání, simulaci a komunikaci,

DLSC 2013.

Tématem konference budou zejména zkušenosti a výměna informací v těchto oblastech:

- Současný stav a perspektivy distančního vzdělávání a e-learningu v přípravě vojenských profesionálů a dalších cílových skupin;
- Počítačového modelování a simulace, a to zejména ve velení a řízení procesu;
- Současné a budoucí komunikační systémy, jejich vývoj a využití.

Kdy? 21.–23. května 2013
Kde? BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno.
Podrobnější informace naleznete: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na slavnostní konferenci

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 3. zimní školu historie matematiky

Brněnská pobočka JČMF a SDVT, ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava vás srdečně zvou na již

3. ZIMNÍ ŠKOLU HISTORIE MATEMATIKY  s tématem „Matematiku lidu“ aneb        Historie matematiky a její popularizace se zřetelem k dějinám věd obecně.

Konference je určena především pro učitele matematiky, studenty matematiky, historiky vědy, filosofy vědy, studenty a další zájemce o historii matematiky.
Kdy? 24.–27. ledna 2013
Kde? Tři Studně, Hotel U Loubů, http://www.halva.org/hotel/
Podrobnější informace naleznete:  zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na mezinárodní konferenci PDMU-2012

Mezinárodní konference PDMU – Problems of decision making under uncertainties (Problémy rozhodování za faktoru nejistoty). Hlavními tématy této tradiční, již 20. mezinárodní konference budou:

1. Teorie statistického rozhodování, důsledky a další aplikace.
2. Významné počítačové postupy při rozhodování v různých oblastech.
3. Rozhodování ve fuzzy prostředí.
4. Dynamické systémy a rozhodování za nejistoty.
5. Teorie rizika a její aplikace ve vojenském i civilním životě.
6. Rozhodování a predikce v oblasti medicíny, ekonomie, obchodu.

Kdy? Od 17. 9. 2012 do 21. 9. 2012
Kde? Brno, Univerzita Obrany

Více informací naleznete: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 30. mezinárodní kolokvium

Brněnská pobočka JČMF a Fakulta ekonomiky a managmentu Univerzity obrany v Brně ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již
30. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU.
Konference je zaměřena především k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení.
Kdy? 17. 5. 2012  od 9:00 do 17:00
Kde? Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managmentu v Brně
Podrobnější informace naleznete: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na seminář s názvem Gödelův den 2012

Kdy? Ve čtvrtek 26. 4. 2012 od 14 do 18 hodin.
Kde? Ve fyzikálním pavilonu Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2.
Více informací naleznete:  zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na přednášku o obecné teorii relativity

Kdy? Středa 18. dubna 2012 od 15.00.
Kde? Posluchárna F2 v 2. patře fyzikálního pavilonu PřF MU v Brně, Kotlářská 2.
Podrobnější informace naleznete:  zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na slavnostní konferenci

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Sponzorem brněnské JČMF je restaurace Plzeňský dvůr

Restaurace Plzeňský dvůr je již několik let partnerem a sponzorem brněnské pobočky JČMF. V této restauraci se schází (zpravidla každou první středu v měsíci – mimo letní prázdniny) výbor brněnské pobočky JČMF. Navíc se tato restaurace stala příjemným místem pro zakončení různých akcí (jako jsou semináře a konference) pořádaných brněnskou JČMF.  Více informací o této restauraci naleznete na:

http://www.plzenskydvur.cz

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Spuštění nových stránek JČMF Brno

Byly spuštěny nové webové stránky brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny