Kontaktní údaje

Sídlo pobočného spolku:
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno
Janáčkovo náměstí 654/2A
602 00 Brno

Adresa pro písemný styk:
předseda brněnského pobočného spolku JČMF
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky PdF MU
Poříčí 31
603 00 Brno

Adresa pro zasílání faktur a ostatních finančních záležitostí:
hospodář brněnského pobočného spolku JČMF
RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Kotlářská 2
61137 Brno

Složení výboru brněnského pobočného spolku JČMF pro období 2014 – 2018:

Předseda
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky PdF MU
Poříčí 31, 603 00 Brno
beranek@ped.muni.cz
Místopředseda
RNDr. Karel Lepka, Ph.D.
Katedra matematiky PdF MU
Poříčí 31, 603 00 Brno
lepka@ped.muni.cz
Tajemnice
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.
Ústav fyzikální elektroniky PřF MU
Kotlářská 2, 611 37 Brno
janar@physics.muni.cz
Hospodář
RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Kotlářská 2, 611 37 Brno
vondra@math.muni.cz
Správce webu
Mgr. Jiří Vítovec, Ph.D.
Ústav matematiky FEKT VUT
Technická 8, 616 00 Brno
vitovec@feec.vutbr.cz
Členové:

Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
Ústav matematiky FEKT VUT
Technická 8, 616 00 Brno
chvalina@feec.vutbr.cz

Prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Kotlářská 2, 611 37 Brno
janyska@math.muni.cz


Doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
Ústav matematiky FEKT VUT
Technická 8, 616 00 Brno
bastinec@feec.vutbr.cz


Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Kotlářská 2, 611 37 Brno
fuchs@math.muni.cz


RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
Gymnázium Brno
Tř. kpt. Jaroše 14, 658 70 Brno
herman@jaroska.cz


RNDr. Aleš Trojánek, Ph.D.
Gymnázium Velké Meziříčí
Sokolovská 27, 594 01 Velké Meziříčí
trojanek@gvm.cz

Výbor se schází zpravidla vždy první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) v 16.30 hodin v salonku restaurace Plzeňský dvůr, Šumavská 29a, Brno.

Comments are closed.