Kontaktní údaje

Sídlo pobočného spolku:
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno
Janáčkovo náměstí 654/2A
602 00 Brno

Adresa pro písemný styk:
předseda brněnského pobočného spolku JČMF
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky PdF MU
Poříčí 31
603 00 Brno

Adresa pro zasílání faktur a ostatních finančních záležitostí:
hospodář brněnského pobočného spolku JČMF
RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Kotlářská 2
61137 Brno

GDPR:
Osobní údaje poskytnuté JČMF, pobočný spolek Brno, jsou používány pouze pro vnitřní potřebu spolku a nebudou poskytnuty další osobě.

Složení výboru brněnského pobočného spolku JČMF pro období 2022 – 2026:

Předseda
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky PdF MU
Poříčí 31, 603 00 Brno
beranek@ped.muni.cz
Místopředseda
 

RNDr. Karel Lepka, Ph.D.
k.lepka@email.cz

Tajemnice
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu PřF MU
Kotlářská 2, 611 37 Brno
janar@physics.muni.cz
Hospodář
RNDr. Jan Vondra, Ph.D.
Ústav matematiky a statistiky PřF MU
Kotlářská 2, 611 37 Brno
vondra@math.muni.cz
Správce webu
Mgr. Jiří Vítovec, Ph.D.
Ústav matematiky FEKT VUT
Technická 8, 616 00 Brno
vitovec@feec.vutbr.cz
Členové:

Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
Ústav matematiky FEKT VUT
Technická 8, 616 00 Brno
chvalina@feec.vutbr.cz


Doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc.
Ústav matematiky FEKT VUT
Technická 8, 616 00 Brno
bastinec@feec.vutbr.cz


Mgr. Vlasta Štěpánová, Ph.D.
Ústav fyziky a technologií plazmatu PřF MU
Kotlářská 2, 611 37 Brno
vstepanova@mail.muni.cz

Výbor se schází zpravidla vždy první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) v 16.30 hodin v salonku restaurace Plzeňský dvůr, Šumavská 29a, Brno.

Comments are closed.