Archiv významných událostí

 

Členská schůze brněnského pobočného spolku 7. 4. 2022

Dne 7. 4. 2022 se konala v prostorách pavilonu fyziky Přírodovědecké fakulty MU tradiční výroční členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF. Účelem této schůze bylo (jako každoročně) zhodnotit působení brněnské JČMF za uplynulý rok a informovat své členy o její činnosti.

Dalším mimořádným úkolem tohoto setkání bylo zvolit nový výbor brněnského pobočného spolku na období 2022 – 2026 včetně delegátů na sjezd JČMF, který se bude konat začátkem června 2022 v Plzni. Zde se můžete podívat, jak zmiňované volby dopadly:

Volba výboru pobočného spolku JČMF Brno na období 2022 – 2026

Volit lze až osm kandidátů, zvoleno je prvních osm podle počtu obdržených hlasů. Odevzdáno bylo celkem 55 platných hlasovacích lístků.

Jméno Počet hlasů
Doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. 43
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. 44
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. 42
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. 43
RNDr. Karel Lepka, Dr. 47
Mgr. Vlasta Štěpánová 41
Mgr. Jiří Vítovec, Ph.D. 46
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. 51

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni jako členové nového výboru pobočného spolku JČMF Brno na období 2022 – 2026.

Volba kontrolní a revizní komise pobočného spolku Brno na období 2022-2026

Volit lze až dva kandidáty, zvoleni jsou první dva kandidáti podle počtu obdržených hlasů. Odevzdáno bylo celkem 55 platných hlasovacích lístků.

Jméno Počet hlasů
Mgr. Helena Durnová, Ph.D. 47
prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. 50

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni jako členové kontrolní a revizní komise pobočného spolku JČMF Brno na období 2022–2026.

Volba delegátů sjezdu JČMF v roce 2022 za pobočný spolek Brno

Volit lze max. pět kandidátů, zvoleno je prvních pět podle počtu obdržených hlasů.
Odevzdáno bylo celkem 55 platných hlasovacích lístků.

Jméno Počet hlasů Pořadí
Doc. RNDr. Milada Bartlová, Ph.D. 10 11
Doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. 17 9
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. 21 6
Mgr. Helena Durnová, Ph.D. 25 3
Prof. RNDr. Jan Franců, CSc. 20 7-8
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 26 2
RNDr. Karel Lepka, Dr. 20 7-8
Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc. 22 5
Doc. RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D. 6 13
RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. 13 10
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. 24 4
Mgr. Vlasta Štěpánová, Ph.D. 9 12
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. 33 1

Prvních pět kandidátů podle počtu obdržených hlasů bylo zvoleno za delegáty sjezdu JČMF v červnu 2022 v Plzni (vyznačeni červeně). Ostatní jsou náhradníci v pořadí uvedeném v tabulce (rovněž podle počtu hlasů).

Posledním programem slavnostní schůze (jak tomu bývá každoročně zvykem) byla přednáška významné osobnosti na zajímavé téma. Tímto tématem bylo:

Sledování energetické oblohy pomocí nanosatelitů.

Přednášející: doc. Mgr. Norberta Wernera, Ph.D.

Přednáška měla (jak v řadách fyziků, tak i matematiků) velký ohlas. Na následujících fotkách jsou znázorněny některé její fragmenty. Dále pak můžete vidět některé momentky z výroční schůze a ze závěrečného posezení v oblíbené restauraci Plzeňský dvůr.

 

Významné ocenění prof. Martina Černohorského městem Brnem

Celkem patnáct osobností získalo Cenu města Brna pro rok 2021. Jedním z oceněných je i Martin Černohorský, bývalý předseda výboru brněnského pobočného spolku JČMF a emeritní profesor Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Martin Černohorský je emeritním profesorem Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty MU a s touto fakultou je profesně spjat s malými přestávkami od roku 1950. Pomáhal také založit Slezskou univerzitu v Opavě a v letech 1992–1998 byl jejím prvním rektorem. Je autorem zhruba stovky publikací, především z oblasti rentgenografie a krystalografie a z oboru fyzikálního vzdělávání. Je držitelem celé řady cen, mimo jiné stříbrné plakety Františka Křižíka Československé akademie věd udělené za zásluhy o rozvoj technických věd nebo Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost. Mezinárodní astronomická unie v roce 2013 pojmenovala na počest fyzika Martina Černohorského planetku a ocenila, že dokázal do tohoto oboru zasvětit několik generací studentů, přičemž vždy prosazoval vysoké standardy vzdělávání. Je zakladatelem a vůdčí osobností české školy krystalografie a rentgenové difraktografie, zároveň je uznáván jako vynikající pedagog a také osobnost silného charakteru a příkladných mravních zásad.

Přečtěte si celý článek v Magazínu M. Dále se můžete podívat na krátké video, které s panem profesorem natočila ČT v rámci pořadu Paměťová stopa.

 

Členská schůze brněnského pobočného spolku 4. 4. 2019

Dne 4. 4. 2019 se konala v prostorách pavilonu fyziky Přírodovědecké fakulty MU tradiční výroční členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF. Účelem této schůze bylo (jako každoročně) zhodnotit působení brněnské JČMF za uplynulý rok a informovat své členy o její činnosti, což provedl hned v úvodu setkání předseda našeho pobočného spolku doc. Beránek.

Dalším bodem bylo předání sjezdových vyznamenání našim členům, která jim byla udělena minulý rok na sjezdu JČMF v Ostravě. Seznam oceněných můžete nalézt na 5. stránce naší info brožury z roku 2019.

Posledním oficiálním bodem byla přednáška doc. Fuchse na téma: „Jak matematika popsala chaos„. Přednáška byla velmi zajímavá, a dokonce i velmi srozumitelná, a to jak pro matematiky nezabývající se chaosem, tak pro přítomné fyziky. Pdf prezentaci z této přednášky naleznete zde.

Bezprostředně po skončení přednášky pozval předseda Beránek zúčastněné na tradiční posezení v restauraci Plzeňský dvůr.

 

Fyzika na „fyzice“ aneb 95. narozeniny prof. Černohorského

Ohlédněme se krátce za seminářem Fyzika na „fyzice“ konaného dne 20.9.2018 v pavilonu fyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně u příležitosti 95. narozenin prof. Černohorského. Seminář pořádal Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a brněnská JČMF. Podrobný program semináře naleznete zde.

Po úvodních pozdravech a přáních vystoupil oslavenec s příspěvkem „Z historie fyziky v pavilonu 6″. Dovolujeme si tvrdit, že je málo přednášejících, kteří by dokázali pojmout téma takovým způsobem. Vyprávění pana profesora o fyzice předválečné i poválečné nastavilo laťku velmi vysoko.

Pak následovaly přednášky zvaných hostů. Prof. Grygar vzal přítomné na dlouhou procházku vesmírem a seznámil je se záludnostmi výběrových efektů v něm. Prof. Langer se naopak ponořil do historie variačních principů.

Po přestávce představili zástupci jednotlivých fyzikálních ústavů PřF MU současné trendy výzkumu na těchto pracovištích. Po nich rozvedl názornou demonstrací doc. Bochníček ideu prof. Černohorského, že kočka není kvádřík. Prof. Musilová pohovořila o výuce fyziky na naší fakultě a paní doktorka Fojtíková o různých aktivitách prof. Černohorského.
Jako předěly mezi jednotlivými přednáškami sloužila hudební vystoupení dechového tria Komorní dechové harmonie Brno, která uváděl jeho klarinetista prof. Mikulášek.

Děkujeme všem za hojnou účast, doufáme, že se Vám akce líbila a že bude důvod se setkat opět za pět let.

 

Členská schůze brněnského pobočného spolku 5. 4. 2018

Dne 5. 4. 2018 se konala v prostorách pavilonu fyziky Přírodovědecké fakulty MU tradiční výroční členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF. Účelem této schůze bylo (jako každoročně) zhodnotit působení brněnské JČMF za uplynulý rok a informovat své členy o její činnosti.

Dalším mimořádným úkolem tohoto setkání bylo zvolit nový výbor brněnského pobočného spolku na období 2018 – 2022 včetně delegátů na sjezd JČMF, který se bude konat začátkem června 2018 v Ostravě. Zde se můžete podívat, jak zmiňované volby dopadly:

Volba výboru pobočného spolku JČMF Brno na období 2018 – 2022

Volit lze až devět kandidátů, zvoleno je prvních devět podle počtu obdržených hlasů. Odevzdáno bylo celkem 40 platných hlasovacích lístků.

Jméno Počet hlasů
Doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc. 36
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. 38
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 35
Prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc. 34
Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D. 37
RNDr. Karel Lepka, Dr. 39
Mgr. Vlasta Štěpánová 35
Mgr. Jiří Vítovec, Ph.D. 37
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. 37

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni jako členové nového výboru pobočného spolku JČMF Brno na období 2018 – 2022.

Volba delegátů sjezdu JČMF v roce 2018 za pobočný spolek Brno

Volit lze max. pět kandidátů, zvoleno je prvních pět  podle počtu obdržených hlasů). Odevzdáno bylo celkem 45 platných hlasovacích lístků.

Jméno Počet hlasů Pořadí
Doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. 36 1.
RNDr. Jiří Dittrich 8 10.
Mgr. Helena Durnová, Ph.D. 19 7.
Prof. RNDr. Jan Franců, CSc. 22 6.
Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 24 4.
RNDr. Dag Hrubý 18 8.
RNDr. Karel Lepka, Dr. 34 2.
Doc. RNDr. Jaromír Šimša, CSc. 30 3.
RNDr. Aleš Trojánek 10 9.
RNDr. Jan Vondra, Ph.D. 23 5.

Prvních pět kandidátů podle počtu obdržených hlasů bylo zvoleno za delegáty sjezdu JČMF v červnu 2018 v Ostravě (vyznačeni červeně). Ostatní jsou náhradníci v pořadí uvedeném v tabulce (rovněž podle počtu hlasů).

Posledním programem slavnostní schůze (jak tomu bývá každoročně zvykem) byla přednáška u příležitosti výročí významné brněnské události. Touto událostí letos bude

60 let od udělení zlaté medaile pro stolní prozařovací elektronový mikroskop Tesla BS 242 na světové výstavě EXPO 1958 v Bruselu,

na kterém měla zásluhu především brněnská elektronová mikroskopie. Nejen o historii a úspěších brněnské elektronové mikroskopie přišel pohovořit člen představenstva firmy
DELONG INSTRUMENTS a.s. RNDr. Vladimír Kolařík, CSc., jehož vystoupení mělo název
POČÁTKY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE V ČESKOSLOVENSKU.

Přednáška měla (jak v řadách fyziků, tak matematiků) velký ohlas. Na následujících fotkách jsou znázorněny některé její fragmenty. Dále pak můžete vidět některé momentky z výroční schůze a ze závěrečného posezení v oblíbené restauraci Plzeňský dvůr.

 

Vzpomínkové odpoledne 14. 1. 2015  k nedožitým devadesátinám profesora Miloše Zlámala

Dne 30. prosince 2014 by se dožil devadesáti let prof. RNDr. Miloš Zlámal, DrSc. K této příležitosti se 14. ledna 2015 v aule Centra Vysokého učení technického v Brně konalo vzpomínkové odpoledne. Akci uspořádal Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství VUT ve spolupráci s Českou matematickou společností a brněnskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků pro zájemce z řad studentů a matematické i inženýrské veřejnosti. Záštitu nad celou akcí převzal rektor VUT prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Jejím cílem bylo připomenout tohoto světoznámého vědce, více viz [1] a [3], jeho dílo a dobu počátků metody konečných prvků (MKP) a počítačů v Brně.

V úvodním slovu rektor prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. mluvil o svém vztahu k MKP a o nedoceněném významu Zlámalovy laboratoře pro VUT. Profesora Zlámala jsme si připomněli úryvkem videonahrávky jeho přednášky na konferenci o MKP ve finské Jyväskyle v roce 1993, který poskytnul prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. z Matematického ústavu AV ČR v Praze. Profesor Křížek ve své přednášce přiblížil problematiku Zlámalovy podmínky minimálního úhlu, která zaručuje konvergenci MKP. Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze mluvil o MKP pro řešení parciálních diferenciálních rovnic s hraničními singularitami a své spolupráci s brněnskou školou MKP. Prof. RNDr. Jozef Kačur, DrSc. z Fakulty matematiky fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě popsal náročnou problematiku řešení přímých a inverzních úloh šíření kontaminantů v pórovitém prostředí, vedle teorie ukázal i numerické výsledky a simulace.

Během přestávky si účastníci mohli prohlédnout výstavku dokumentů, fotografií profesora Zlámala včetně faksimile slavného článku MKP, který mu přinesl světové uznání. K výstavce přispěl i Antonín Aujeský z Austrálie svým vyprávěním o počátcích éry počítačů na VUT. Nakladatelství VUTIUM poskytlo účastníkům výtisky publikace [3] sestavené z přednášek Vzpomínkového odpoledne v roce 2005, viz [2], dokumentů a historických fotografií.

Po odborné první části druhá část byla více vzpomínková. Profesor RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc., emeritní profesor VUT, nazval svoje vystoupení „Profesor Zlámal a já“. Tento zajímavý příspěvek lze nalézt zde. Bylo v něm vzpomenuto 13 osobností známé brněnské matematické školy MKP z let 1968 – 72, která díky profesoru Jiřímu Kratochvílovi měla svými výsledky velký náskok před celým světem. Prof. Ženíšek (též člen této školy) dále zmínil fakt, že ke svému hlavnímu výsledku ho přivedla myšlenka: Interpolovat jednoduché složitým. V dalším příspěvku Ing. Libor Holuša, CSc., který ověřoval teoretické výsledky Zlámala numerickými experimenty, vzpomínal na profesora Zlámala jako vedoucího Laboratoře počítacích strojů. Poslední příspěvek prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc. z MFF UK a FSv ČVUT v Praze nazval Několik slov o prvním článku světového písemnictví věnovanému MKP. Popsal v něm historii prvních článků o MKP ve světě. Mnozí budoucí specialisté na MKP se učili ze Zlámalových článků. V závěrečné diskusi několik spolupracovníků vzpomínalo na lidský přístup profesora Zlámala ke svým podřízeným. Měl odvahu v krizových letech přijmout do laboratoře i pracovníky režimu nepohodlné.

Vzpomínkové odpoledne v příjemném prostředí novobarokní auly Centra doprovázel varhanními předěly Jiří Jan, profesor VUT. Akce, kterou připravil a uváděl prof. Jan Franců, se zúčastnilo asi padesát lidí. Vzpomínkové odpoledne bylo zakončeno přípitkem a občerstvením ve dvoraně Centra VUT.

[1] J. Franců: K nedožitým osmdesátinám profesora Zlámala, PMFA 49 (2004), 4, 345–347.
[2] J. Franců: Vzpomínkové odpoledne k nedožitým osmdesátinám profesora Miloše Zlámala, PMFA 50 (2005), 4, 344—345.
[3] L. Holuša, J. Kratochvíl, M. Křížek, I. Marek, A. Ženíšek, editor J. Franců: Miloš Zlámal, zakladatel matematické teorie metody konečnýchprvků, VUTIUM, Brno 2006, 125 str.

 

Slavnostní konference brněnské pobočky 11. 4. 2013

Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se konala v prostorách klubu Univerzity obrany slavnostní konference při příležitosti 100. výročí založení brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) a 120. výročí narození Eduarda Čecha. Konferenci organizovala brněnské pobočka JČMF spolu s Univerzitou obrany.

Záštitu nad konferencí laskavě převzali: JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, a Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna.

Brněnská pobočka Jednoty českých matematiků a fyziků byla založena v Brně roku 1913. Jednalo se o první odbor, který působil nezávisle na hlavním pražském odboru. Jeho předsedou se tehdy stal významný brněnský matematik Karel Zahradník.

Prof. Eduard Čech (1893 – 1960) byl vynikajícím matematikem, který získal mezinárodní uznání. Na filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze vystudoval matematiku a deskriptivní geometrii. Jeho hlavním oborem byla především diferenciální geometrie a topologie, ale velmi dobře se orientoval i v disciplínách jako jsou matematická analýza, algebra a kombinatorika. V roce 1923 byl po úmrtí M. Lercha jmenován v Brně mimořádným profesorem na Masarykově univerzitě, kde s menšími přestávkami působil až do roku 1946, kdy odešel do Prahy na Přírodovědeckou fakultu UK.

Jednání konference zahájil doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., současný předseda výboru brněnské pobočky JČMF, který přivítal všechny přítomné a který také řídil celé jednání konference. Z významných hostů nelze opomenout doc. RNDr. Jiřího Moučku, Ph.D., proděkana fakulty ekonomiky a managementu UNOB a předsedu celorepublikové JČMF RNDr. Josefa Kubáta. Druhý jmenovaný ocenil a poděkoval stávajícím členům výboru brněnské pobočky (konkrétně J. Beránkovi, J. Chvalinovi, J. Baštincovi a K. Lepkovi)
za výbornou práci a bezproblémovou činost brněnské pobočky za poslední období.

Potom začal vlastní program konference, kde zazněly následující příspěvky:

RNDr. Pavel Šišma, Dr.: Matematika v Brně do roku 1920

RNDr. Karel Lepka, Ph.D.: Z historie brněnské pobočky JČMF

prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.: Vzpomínky na prof. Jiřího Klapku

prof. RNDr. Václav Havel, DrSc.: Matematické publikace profesora Jiřího Klapky

Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc.: Z pamětí pavilonu fyziky

prof. RNDr. Ivan Kolář, DrSc.,
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.,
prof. RNDr. František Kuřina, CSc.: Život a dílo prof. E. Čecha

Hlavní přednášky byly doprávezeny bohatou diskusí.

Účastníci konference byli s jejím průběhem spokojeni. Příští rok bude pro brněnskou pobočku JČMF opět důležitý. Bylo totiž schváleno, že se bude v Brně pořádat celorepublikový sjezd JČMF a brněnská pobočka bude hlavním organizátorem této akce.

 

 

Slavnostní konference brněnské pobočky 12. 4. 2012

Ve čtvrtek 12. dubna 2012 se konala v prostorách klubu Univerzity obrany slavnostní konference při příležitosti 150. výročí založení Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF)  a 90. výročí úmrtí Matyáše Lercha. Konferenci organizovala brněnské pobočka JČMF spolu s Univerzitou obrany.

Záštitu nad konferencí laskavě převzali: JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje, a Bc. Roman Onderka, MBA, primátor města Brna.

Prof. Matýáš Lerch (1860 – 1922) byl vynikajícím matematikem, který získal i mezinárodní uznání. Jeho výsledky jsou stále živé. Od roku 1906 působil v Brně. Nejdříve na technice a po založení Univerzity přešel na ni spolu se svým tehdejším asistentem, kterým byl další z vynikajícich matematiků Otakar Borůvka, budoucí profesor MU a akademik.

Jednota českých matematiků a fyziků byla založena studenty v roce 1862. Jejím původním posláním bylo zklalitnění výuky matematiky na vysokých školách v Praze.  Postupně se měnil její název a take její zaměření. Stále se věnuje propagaci a podpoře výuky matematiky, fyziky, astronomie a příbuzných předmětů a to na všech typech škol. Důležitou součástí její práce byla a je starost a mladé talenty. Proto pod jejím vedením probíhají matematická a fyzikální olumpiáda.

Jednání konference zahájil doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., předseda výboru brněnské pobočky JČMF, který přivítal všechny přítomné a který také řídil celé jednání konference.

Dále v úvodu vystoupil doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D., proděkan fakulty ekonomiky a managementu UNOB, který seznámil přítomné se strukturou UNOB a zaměřením jednotlivých fakult. Vzhledem k zaměření konference se podrobněji zmínil o katedrách a výuce matematiky.

Jako další vystoupila Mgr. Helena Durnová, Ph.D. ze Společnosti pro dějiny věd a techniky.

Po tomto úvodním bloku začalo vlastní jednání konference. Přitom zazněly následující příspěvky:

RNDr. Karel Lepka, Ph.D.: Matyáš Lerch a JČMF

Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc.: Lerchovo dílo z matematické analýzy

Prof. RNDr. Ladislav  Skula, DrSc.: Lerchovo dílo z teorie čísel

Prof.  John Stalker : Lerchovo dílo  z funkce komplexní proměnné

Ing. Tomáš Kisela:  Speciální funkce ve zlomkovém kalkulu

Mgr. Helena  Durnová, Ph.D.: 150. Výročí založení JČMF

Hlavní přednášky byly doprávezeny bohatou diskusí.

Účastníci konference byli s jejím průběhem spokojeni. V příštím roce si budeme připomínat sté výročí vzniku samostatné brněnské pobočky JČMF. Už nyní se plánuje provedení podobné akce.

Comments are closed.