Seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, brněnská pobočka JČMF a Gymnázium Velké Meziříčí pořádají

XVII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Obsahem semináře budou nejen filosofická témata související s našimi obory, ale obecně populární přednášky s matematickou a fyzikální tematikou a zamyšlení nad výukou nejen matematiky a fyziky. Z tradičních přednášejících můžeme uvést např. tyto kolegy: J. Podolského, J. Langera, J. Šimšu, D. Hrubého, E. Fuchse. Na semináři bude také představen nový český překlad oblíbené učebnice: HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika.
Seminář se bude konat v aule Gymnázia Velké Meziříčí. Ubytování je zajištěno v Domově mládeže Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí. Předběžné finanční náklady: vložné 400 Kč, ubytování 200 Kč za noc.
Pro účastníky bude vydána předseminární brožura (v elektronické i v papírové formě) s podrobným programem.

Kdy? 18. – 21. srpna 2014
Kde? Gymnázium Velké Meziříčí

Přihlášku a aktuální informace je možno získat na seminární adrese:

RNDr. Aleš Trojánek, PhD.
Gymnázium Velké Meziříčí
Sokolovská 27/235
594 01 Velké Meziříčí
trojanek@gvm.cz
www.gvm.cz/cs/seminare

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.