Author Archives: Jiří Vítovec

Stipendium pro nadějné mladé fyziky

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a s firmou DELONG INSTRUMENTS a.s. vyhlašuje Stipendium Georga Placzeka pro rok 2023 určené studentům středních škol České republiky maturujícím v roce … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář na počest 100. narozenin prof. Martina Černohorského

Program semináře naleznete zde. Účast potvrďte do 4.9.2023 zde formou formuláře.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Blaise Pascal – vědec a člověk“

Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Světový den logiky

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář na počest profesora Martina Černohorského

Předběžný program semináře naleznete zde. Účast potvrďte do 5.9.2022 zde formou formuláře.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci EQUADIFF 15

Přírodovědecká fakulta MU v Brně, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně a Ústav matematiky České akademie věd ve spolupráci s brněnským pobočným spolkem JČMF si vás dovolují pozvat na 15. ročník konference EQUADIFF 15 věnující se Diferenciálním rovnicím a numerickým … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2022

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 6. ročník, Konference … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Slavnostní seminář na počest Otakara Borůvky

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Sledování energetické oblohy pomocí nanosatelitů“

Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Tribute to Kurt Gödel 2020

Společnost Kurta Gödela ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a brněnskou Hvězdárnou a planetáriem Vás srdečně zvou na konferenci na počest Kurta Gödela Tribute to Kurt Gödel 2020 Konference je určena především odborníkům, ale i široké veřejnosti. Díky rozmanitosti a širokému … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

57. letní škola algebry a uspořádaných množin

Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecké fakulty MU Brno, Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno Vás srdečně zvou na SSAOS 2019 (The 57th Summer School on General Algebra and … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2019

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 6. ročník, Konference … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

13. didaktická konference s mezinárodní účastí

Pedagogická fakulta MU, katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání a matematiky společně s Jednotou českých matematiků a fyziků, pobočným spolkem Brno, Vysokou školou DTI a Informačnou spoločnosťou pre výchovu a vzdelávanie Vás zvou na 13. didaktickou konferenci s mezinárodní účastí … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Jak matematika popsala chaos“

Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Přednáška o Redefinici základních jednotek SI

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář na počest významného životního jubilea profesora Martina Černohorského

Veškeré podrobnější informace včetně registračního formuláře naleznete zde.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

ČESKO-SLOVENSKÁ KONFERENCE O GEOMETRII A GRAFICE

Česká společnost pro geometrii a grafiku a Slovenská spoločnosť pre Geometriu a grafiku vás srdečně zvou na již čtvrtý souběh konferencí organizovaných pravidelně v České nebo Slovenské republice. Letos se jedná konkrétně o 38. konferenci o geometrii a grafice a … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2018

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 5. ročník, Konference … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Počátky elektronové mikroskopie v Československu“

Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Brněnské dny Ernsta Macha 2018

je akce pořádaná v Brně u příležitosti 180. výročí narození významného fyzika a filosofa, chrlického rodáka Ernsta Macha (18.2.1838 – 19.2.1916). Abstrakty výše uvedených přednášek naleznete zde.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na vzpomínkový seminář věnovaný docentovi MILANU SEKANINOVI

při příležitosti třicátého výročí úmrtí tohoto významného brněnského matematika.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2017

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 4. ročník, Konference … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 35. mezinárodní kolokvium

Brněnský pobočný spolek JČMF a Fakulta vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již 35. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM o řízení vzdělávacího procesu, zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Konference je pokračováním tradičních … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnského pobočného spolku JČMF a přednáška na téma „Václav Hlavatý – Einsteinův obyčejný násobilkář?“

Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na Gödelův podvečer 2016

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na mezinárodní konferenci HAKONE XV

Ústav fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a brněnský pobočný spolek JČMF si vás dovolují pozvat na 15. ročník konference HAKONE XV (High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry Symposium) věnující se vysokotlakému nízkoteplotnímu plazmatu. Tato tradičně se po … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na Veletrh nápadů učitelů fyziky 21

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání společně s brněnským pobočným spolkem JČMF a Fyzikální pedagogickou společností JČMF vás zvou na tradiční již 21. konferenci Veletrh nápadů učitelů fyziky 21. Konference je věnována památce Josefa Janáse a její … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na mezinárodní konferenci PDMU-2016

Brněnský pobočný spolek JČMF (jakožto spolupořadatel akce) si vás dovoluje pozvat na Mezinárodní konferenci PDMU – Problems of decision making under uncertainties (Problémy rozhodování za faktoru nejistoty). Hlavními tématy této tradiční, již 28. mezinárodní konference budou: 1. Teorie statistického rozhodování, … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Konference o diferenciální geometrii a jejich aplikacích

Ústav matematiky a statistiky PřF MU ve spolupráci s brněnským pobočným spolkem JČMF pořádají tradiční  (již 12. v pořadí) Konferenci o diferenciální geometrii a jejich aplikacích  (DGA) Kdy? 11. 7. 2016 až 15. 7. 2016 Kde? Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2016

Brněnský pobočný spolek JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovoluje srdečně pozvat na 3. ročník, Konference … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Konference o obyčejných diferenciálních rovnicích

Ústav matematiky a statistiky PřF MU a matematický ústav AV ČR ve spolupráci s brněnským pobočným spolkem JČMF pořádají u příležitosti 60. narozenin profesora  ONDŘEJE  DOŠLÉHO konferenci o obyčejných diferenciálních rovnicích. Tato konference je též chápána jako oslava 60 let … Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Změna v názvu brněnské části JČMF

Od 1. 6. 2016 již nejsme pobočkou JČMF, ale pobočným spolkem JČMF. Nový oficiálně schválený název naší organizace je: Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno (Zkráceně: brněnský pobočný spolek JČMF)

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 34. mezinárodní kolokvium

Brněnská pobočka JČMF a Fakulta ekonomiky a managmentu Univerzity obrany v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již 34. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM o řízení vzdělávacího procesu, věnovaného filosofii výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Konference je pokračováním tradičních kolokvií a zabývá … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Přednáška o gravitačních vlnách

Je tomu sto let, kdy Albert Einstein v roce 1916 objevil gravitační vlny „tužkou na papíře“.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Gödelovy dny 2016

Společnost Kurta Gödela a Jednota českých matematiků a fyziků v Brně pořádají seminář k příležitosti 110. výročí narození matematika Kurta Gödela, brněnského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších logiků všech dob. Kurt Gödel se proslavil především tím, že ukázal, že není možné … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnské pobočky JČMF a přednáška na téma „Pozoruhodný křemík“

Bezprostředně po skončení přednášky pro případné zájemce přesun do restaurace Plzeňský dvůr ke krátkému posezení s občerstvením.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Brněnské dny Ernsta Macha 2016

je akce pořádaná v Brně u příležitosti stého výročí úmrtí významného fyzika a filosofa, chrlického rodáka Ernsta Macha (18.2.1838 – 19.2.1916). Internetové stránky akce (zde naleznete veškeré informace a možnost registrace na akci)

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář u příležitosti 80. narozenin prof. Ženíška

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství a Brněnská pobočka JČMF pořádají pod záštitou rektora VUT prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

6. zimní škola historie matematiky

Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU v Brně, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava a norská univerzita Agder z Kristiansandu vás srdečně zvou na již 6. ZIMNÍ ŠKOLU HISTORIE MATEMATIKY na téma „Matematika a společnost aneb jak nám matematika dokáže … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na přednášku VELKÝ TŘESK a OTÁZKA BOHA

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na přednášku o Historii maturitní zkoušky

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

20. mezinárodní letní škola globální analýzy a jejich aplikací

Brněnská pobočka JČMF, Univerzita Hradec Králové a Prešovská univerzita v Prešově pořádají tradiční – letos již 20. mezinárodní letní školu globální analýzy a jejich aplikací, tentokrát s podtitulem Obecná teorie relativity: 100 let po Hilbertovi. Konference je zároveň oslavou a … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

10. setkání českých a slovenských matematiků

Společnost Otakara Borůvky a Akademická Spoločnost profesora Greguša (Gymnázium Uherské Hradiště) pořádají pod záštitou prof. RNDr. Jozefa Masaryka, DrSc, děkana MF fakulty UK tradiční, již 10. setkání českých a slovenských matematiků. Kdy? 25. 6. 2015 Kde? Gymnáziu v Uherském Hradišti, … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na konferenci MITAV 2015

Brněnská pobočka JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Přírodovědeckou, Pedagogickou a Ekonomicko-správní fakultou MU v Brně a Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně si Vás dovolují srdečně pozvat na 2. ročník, Konference MITAV … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Konference o motivaci nadaných žáků a studentů v matematických a přírodních vědách

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s brněnskou pobočkou JČMF pořádají konferenci na téma Motivace nadaných žáků a studentů v matematických a přírodních vědách Ačkoliv matematika jako věda proniká do stále většího počtu vědních oborů, matematika … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 33. mezinárodní kolokvium

Brněnská pobočka JČMF a Fakulta ekonomiky a managmentu Univerzity obrany v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již 33. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM o řízení vzdělávacího procesu, věnovaného aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Konference je pokračováním tradičních kolokvií … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na přednášku s názvem MEZIHVĚZDNÁ LÁTKA

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Členská schůze brněnské pobočky JČMF a přednáška na téma „Sto let obecné teorie relativity“

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na přednášku s názvem NEJVĚTŠÍ OBJEV

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Konference na počest životního jubilea prof. Chvaliny

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové, brněnská pobočka JČMF si Vás srdečně dovoluje pozvat na konferenci uspořádanou při příležitosti životního jubilea našeho věhlasného kolegy, vynikajícího matematika, skvělého vysokoškolského učitele a nezištného kolegy, který dokáže vždy nabídnout pomocnou ruku, … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Vzpomínkové odpoledne na profesora Miloše Zlámala

Ústav matematiky fakulty strojního inženýrství VUT a brněnská pobočka JČMF si vás srdečně dovolují pozvat na Vzpomínkové odpoledne na profesora MILOŠE ZLÁMALA Kdy? 14. ledna 2015 od 13:00 do 19:00 Kde? Aule VUT, Antonínská 1, Brno Podrobnější informace: zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

5. zimní škola historie matematiky

Brněnská pobočka JČMF a SDVT, ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava vás srdečně zvou na již 5. ZIMNÍ ŠKOLU HISTORIE MATEMATIKY  na téma „Matematika, matematici … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky, brněnská pobočka JČMF a Gymnázium Velké Meziříčí pořádají XVII. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky Obsahem semináře budou nejen filosofická témata související s našimi obory, ale obecně populární přednášky s matematickou a … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků 2014

Brněnská pobočka JČMF pořádá ve spolupráci s Univerzitou Obrany v Brně Sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků 2014. Na sjezdu bude hodnocena činnost JČMF v období 2010 – 2014, zvolen výbor JČMF a vyhlášen program činnosti JČMF pro období 2014 … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na Konferenci MITAV 2014

Brněnská pobočka JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Pedagogickou fakultou MU Brno, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a Ekonomicko-správní fakultou MU Brno si Vás dovolují srdečně pozvat na 1. ročník Konference MITAV … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 32. mezinárodní kolokvium

Brněnská pobočka JČMF a Fakulta ekonomiky a managmentu Univerzity obrany v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již 32. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM  o řízení vzdělávacího procesu, věnovaného aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Konference je pokračováním tradičních kolokvií … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na fyzikální seminář na počest profesora Martina Černohorského

Seminář s názvem „MĚŘENÍ MŘÍŽKOVÝCH PARAMETRŮ, ZPRACOVÁNÍ DAT, A NEJEN TO“ u příležitosti životního jubilea profesora Martina Černohorského pořádá Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity a Brněnskou pobočkou Jednoty českých … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 31. mezinárodní kolokvium

Brněnská pobočka JČMF a Fakulta ekonomiky a managmentu Univerzity obrany v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již 31. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU. Konference je pokračováním tradičních kolokvií a zabývá se filozofií výchovy a vzdělávání, otázkami řízení osvojování … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na mezinárodní konferenci o distančním vzdělávání, simulaci a komunikaci

Brněnská pobočka JČMF a Univerzita obrany v Brně vás srdečně zvou na Mezinárodní konferenci o distančním vzdělávání, simulaci a komunikaci, DLSC 2013. Tématem konference budou zejména zkušenosti a výměna informací v těchto oblastech: – Současný stav a perspektivy distančního vzdělávání … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na slavnostní konferenci

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 3. zimní školu historie matematiky

Brněnská pobočka JČMF a SDVT, ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB-TU Ostrava vás srdečně zvou na již 3. ZIMNÍ ŠKOLU HISTORIE MATEMATIKY  s tématem „Matematiku lidu“ … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na mezinárodní konferenci PDMU-2012

Mezinárodní konference PDMU – Problems of decision making under uncertainties (Problémy rozhodování za faktoru nejistoty). Hlavními tématy této tradiční, již 20. mezinárodní konference budou: 1. Teorie statistického rozhodování, důsledky a další aplikace. 2. Významné počítačové postupy při rozhodování v různých … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na 30. mezinárodní kolokvium

Brněnská pobočka JČMF a Fakulta ekonomiky a managmentu Univerzity obrany v Brně ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vás srdečně zvou na tradiční, již 30. MEZINÁRODNÍ KOLOKVIUM O ŘÍZENÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU. Konference je zaměřena především … Continue reading

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na seminář s názvem Gödelův den 2012

Kdy? Ve čtvrtek 26. 4. 2012 od 14 do 18 hodin. Kde? Ve fyzikálním pavilonu Přírodovědecké fakulty MU v Brně, Kotlářská 2. Více informací naleznete:  zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na přednášku o obecné teorii relativity

Kdy? Středa 18. dubna 2012 od 15.00. Kde? Posluchárna F2 v 2. patře fyzikálního pavilonu PřF MU v Brně, Kotlářská 2. Podrobnější informace naleznete:  zde

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Pozvánka na slavnostní konferenci

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Sponzorem brněnské JČMF je restaurace Plzeňský dvůr

Restaurace Plzeňský dvůr je již několik let partnerem a sponzorem brněnské pobočky JČMF. V této restauraci se schází (zpravidla každou první středu v měsíci – mimo letní prázdniny) výbor brněnské pobočky JČMF. Navíc se tato restaurace stala příjemným místem pro … Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Spuštění nových stránek JČMF Brno

Byly spuštěny nové webové stránky brněnské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.

Posted in Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny