Pozvánka na Konferenci MITAV 2014

Brněnská pobočka JČMF ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity obrany v Brně, Pedagogickou fakultou MU Brno, Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a Ekonomicko-správní fakultou MU Brno si Vás dovolují srdečně pozvat na 1. ročník

Konference MITAV

Matematika, Informační Technologie a Aplikované Vědy

určené především učitelům všech typů škol. Konference je zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu.
Kdy? 19.-20. června 2014
Kde? V Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 4
Bližší informace:  MITAV 2014 – První oznámeníMITAV 2014 – Druhe oznámení,
MITAV 2014 – Závazná přihláška, MITAV 2014 – Šablona na příspěvek
(In English: MITAV 2014 – Invitation, MITAV 2014 – Application form)
Podrobný program konference MITAV 2014

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.