Konference o motivaci nadaných žáků a studentů v matematických a přírodních vědách

Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ve spolupráci s brněnskou pobočkou JČMF pořádají konferenci na téma

Motivace nadaných žáků a studentů v matematických a přírodních vědách

Ačkoliv matematika jako věda proniká do stále většího počtu vědních oborů, matematika jako učební předmět zažívá svou recesi stejně jako přírodní vědy. Technický pokrok není možný bez znalosti matematiky a přírodních věd. Konference se zabývá problematikou, jak motivovat nejen nadané žáky a studenty, aby si zvolili jako předmět svého zájmu a budoucího profesního zaměření matematiku a přírodní vědy.

Kdy? 15.-17. června 2015
Kde? Pedagogická fakulta MU, Poříčí 7, Brno
Bližší informace: zde

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.