Gödelovy dny 2016

Společnost Kurta Gödela a Jednota českých matematiků a fyziků v Brně pořádají seminář k příležitosti 110. výročí narození matematika

Kurta Gödela,

brněnského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších logiků všech dob. Kurt Gödel se proslavil především tím, že ukázal, že není možné navrhnout soubor axiomů, které by byly dostačující pro zodpovězení každé otázky, kterou lze klást a formulovat uvnitř formálního systému s aritmetikou. Tímto ukončil více než padesátileté úsilí logiků a matematiků úplně formalizovat matematiku, čímž ovlivnil i vědecké a filosofické myšlení druhé poloviny 20. a počátku 21. století.

Seminář je mimo odkazu Kurta Gödela věnován i souvislostem přírodních věd a filosofie a vzpomínce na profesora Petra Vopěnku.

Kdy? 26. 4. 2016 (úterý) a 29. 4. 2016 (pátek) vždy od 10 do 14 hodin
Kde? Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 9
Bližší informace: zde

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.