57. letní škola algebry a uspořádaných množin

Ústav matematiky a statistiky, Přírodovědecké fakulty MU Brno,
Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého Olomouc a
Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno

Vás srdečně zvou na

SSAOS 2019 (The 57th Summer School on General Algebra and Ordered Sets)

věnované Anatoliji Dvurečenskijmu a Sylvii Pulmannové k jejich 70./80. narozeninám.

Konferenční témata zahrnují obecnou algebru, univerzální algebru, teorii svazů, uspořádané algebraické struktury a aplikace v logice a jinde.

Kdy? 1 až 7. září 2019
Kde? Horský hotel Soláň, Karolinka, Česká republika
Registrace: do 15. 7. 2019
Bližší informace: zde

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.