Změna báze skalárního součinu

Tento applet slouží k procvičení přepočítání Gramovy matice skalárního součinu při změně báze.

Stupeň obtížnosti: 4

Bylo zadáno:

Gramova matice G =

Matice přechodu T =

Zadej nebo modifikuj Gramovu matici G skalárního součinu na V:

Zadej nebo modifikuj matici T přechodu od báze e k bázi e' v prostoru V (tj. e'=T.e):

Vypočítej novou matici skalárního součinu G' = (T^T).G.T =

Powered by webMathematica