Topologie na množině

Tento applet slouží k procvičení axiómů topologie.

Stupeň obtížnosti: 3


Zadej množinu X:

Byla zadána množina X = .

Zadej soubor τ podmnožin množiny X:

.

Byl zadán soubor τ = .


Prověříme, zda (X,τ) je topologický prostor:

Je   τ   soubor podmnožin množiny   X ?

Je splněn 1. axióm topologie?

Je splněn 2. axióm topologie?

Je splněn 3. axióm topologie?

Tvoří soubor   τ   topologii na množině   X ?

Powered by webMathematica