Tautologický důsledek

Tento applet slouží k procvičení vyšetřování vlastností formulí výrokového počtu bez kvantifikátorů.

Stupeň obtížnosti: 3


Zadej nebo modifikuj množinu prvotních formulí P:

Zadej množinu předpokladů (premis) T (negace !, Not[.]; disjunkce ||, Or[.,.]; konjunkce &&, And[.,.]; implikace Imp[.,.]; ekvivalence Ekv[.,.]; xor Xor[.,.], nand Na[.,.]; nor Nr[.,.]):

Zadej nebo modifikuj zkoumanou formuli F výrokového počtu bez kvantifikátorů:

Byla zadáno:

F =
T =

Pravdivostní tabulka:Je zadaná množina premis T splnitelná?

Je zadaná formule F tautologie?

Je zadaná formule F kontradikce?

Je formule F tautologickým důsledkem premis T?
Powered by webMathematica