Spektrální rozklad samoadjungované matice

Tento applet slouží k procvičení hledání matic ortogonálních projekcí na vlastní podprostory samoadjungované matice.

Výsledek je platný pouze pro samodajungované (a tedy i symetrické reálné) matice. Applet využívá vlastností Lagrageova interpolačního polynomu a nepotřebuje hledat vlastní vektory k výpočtu.

Stupeň obtížnosti: 4

Zadej nebo modifikuj čtvercovou matici:

Byla zadána matice: 

Je zadaná matice samoadjungovaná? 

   

Vlastní hodnoty: 

Tvoří vlastní vektory bázi v ?  

   

Vlastní vektory (sloupcově zapsané do matice):

Matice ortogonálních projekcí na vlastní podprostory:Poznámky:

1. Matice projekcí odpovídají vlastním hodnotám v pořadí, jak byly určeny výše. Jsou-li vlastní hodnoty násobné, vyjde tedy několik stejných matic projekcí na tentýž vlastní podprostor, odpovídající dané násobné vlastní hodnotě.

2. V případě některých iracionálních vlastních čísel Mathematica nedokáže exaktně vyřešit charakteristickou rovnici. V takovém případě bývá lepší přepnout applet do jeho numerické varianty.

Powered by webMathematica