Aproximace funkce ortogonálním průmětem

Tento applet slouží k procvičení aproximace funkce ortogonálním průmětem do prostoru polynomů na intervalu [0,1].

Stupeň obtížnosti: 3Byly zadány generátory prostoru funkcí:Toto zadání lze modifikovat zde:Byla zadána funkce:Toto zadání lze modifikovat zde:Aproximace funkce ortogonálním průmětem:

Aproximace funkce ortogonálním průmětem, s přibližnými numerickými hodnotami koeficientů:

Aproximace Taylorovým polynomem stupně n+1 (pro srovnání):


Grafické srovnání:

Barevný klíč: Zadaná funkce,Ortogonální průmět,Taylorův polynom.
Powered by webMathematica