Vlastnosti orientovaných grafů

Tento applet slouží k procvičování vyšetřování vlastností orientovaných grafů.

Stupeň obtížnosti: 5


Zadej nebo modifikuj neorientovaný graf G bez násobných hran:

Množina V vrcholů:

Označení vrcholů:

Souřadnice vrcholů v rovině:

Množina H hran:

Byla zadána množina hran:

Posloupnost hranových ohodnocení:

Aktuální hranové ohodnocení, přizpůsobené počtu hran:


Byla zadán graf G = (V,H):Maximální tok:

Zadej počáteční vrchol:

Zadej koncový vrchol:

Velikost maximálního toku:

Rozdělení maximálního toku:Další vlastnosti grafu G:

Je graf G souvislý?

Je graf G acyklický?

Je graf G strom?

Je graf G Eulerovský?

Je graf G Hamiltonovský?

Je graf G bipartitní?

Je graf G rovinný?

Chromatické číslo:


Eulerovský cyklus:

Hamiltonovský cyklus:
Powered by webMathematica