Vlastnosti neorientovaných grafů

Tento applet slouží k procvičování vyšetřování vlastností neorientovaných grafů.

Stupeň obtížnosti: 5


Byl zadán neorientovaný graf G = (V,H):

Zadej nebo modifikuj množinu V vrcholů:

Zadej nebo modifikuj množinu H hran:

Je graf G souvislý?

Je graf G acyklický?

Je graf G strom?

Je graf G Eulerovský?

Je graf G Hamiltonovský?

Je graf G bipartitní?

Je graf G rovinný?

Chromatické číslo:


Eulerovský cyklus:

Hamiltonovský cyklus:
Powered by webMathematica