Formule výrokového počtu

Tento applet slouží k procvičení vyšetřování vlastností formulí výrokového počtu bez kvantifikátorů.

Stupeň obtížnosti: 5


Zadej nebo modifikuj množinu prvotních formulí P:

Zadej nebo modifikuj formuli F výrokového počtu bez kvantifikátorů (negace !, Not[.]; disjunkce ||, Or[.,.]; konjunkce &&, And[.,.]; implikace Imp[.,.]; ekvivalence Ekv[.,.]; xor Xor[.,.], nand Na[.,.]; nor Nr[.,.]):

Byla zadána formule F = .

Pravdivostní tabulka:Je zadaná formule F tautologie?

Je zadaná formule F kontradikce?

Úplná disjunktivní normální forma (DNF):

Minimalizovaná disjunktivní normální forma (MDNF):

Úplná konjunktivní normální forma (KNF):

Minimalizovaná konjunktivní normální forma (MKNF):


Kontrolní pravdivostní tabulka:
Powered by webMathematica