Binární relace a zobrazení

Tento applet slouží k procvičení vyšetřování vlastností binárních relací a zobrazení.

Stupeň obtížnosti: 2


Zadej nebo modifikuj množinu X:

Zadej nebo modifikuj množinu Y:

Zadej binární relaci Q jako podmnožinu X x Y:

Je Q relace z X do Y ?

Vlastnosti binární relace Q:

Dom(Q)  =   .
Im(Q)   =   .

Je Q zobrazení ?

Je Q prosté zobrazení (injekce)?

Je Q zobrazení na (surjekce)?

Je Q vzájemně jednoznačné zobrazení (bijekce)?

Powered by webMathematica