Stipendium pro nadějné mladé fyziky

Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Brno ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a s firmou DELONG INSTRUMENTS a.s. vyhlašuje

Stipendium Georga Placzeka pro rok 2022

určené studentům středních škol České republiky maturujícím v roce 2022 a přijatým
v roce 2022 ke studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě (včetně České republiky).
Podrobnější informace o tom, jak lze toto stipendium získat, naleznete zde.
Přehled úspěšných stipendistů z minulých let naleznete zde.
Článek o Stipendiu Georga Placzeka uvedený v Čs. čas. fyz. 64 (2014) naleznete zde.
Hodnotné informace o významném teoretickém fyzikovi Georgu Placzekovi naleznete
v článcích z roku 2005 dvou českých fyziků, Jana Fischera a Aleše Gottvalda, nazvaných George Placzek – an unsung hero of physics a Kdo byl Georg Placzek (1905-1955).

POZOR! Změna v požadavcích na materiály, které má žadatel o stipendium přiložit:

Doklad o přijetí ke studiu fyziky na univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě (včetně České republiky) pro akademický rok 2022/2023

lze DOČASNĚ nahradit

kopií přihlášky na danou univerzitu včetně uvedení oboru pro akademický rok 2022/2023 + kopií požadavků školy pro přijetí do daného studijního oboru v akademickém roce 2022/2023 + dokladem o tom, že student má nárok, aby byl přijat.

Konkrétní příklad: pokud škola zrušila přijímací zkoušky a požaduje pro přijetí jen určitý průměr známek na maturitním vysvědčení, přidáte k přihlášce a požadavkům školy kopii maturitního vysvědčení, z kterého je jasné, že požadavek školy splňujete.

Doklad o přijetí ke studiu fyziky na univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě (včetně České republiky) pro akademický rok 2022/2023 zašle student dodatečně, jakmile jej získá (i po uzávěrce přihlášek, doklad bude dodatečně přidán k jeho dalším materiálům).

V případě nejasností se obraťte před či při podání přihlášky na tajemnici výboru brněnského pobočného spolku (kontakt viz vlastní vyhlášení).

 

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.