Tento dokument byl vytištěn ze stránek projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0001 s názvem Další vzdělávání učitelů matematiky zaměřené na zvyšování motivace žáků studovat na vysokých školách technického směru. Chcete-li o projektu získat více informací, navštivte webovou prezentaci projektu na http://matika.umat.feec.vutbr.cz/dvpp.
Stránky projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0001

Nacházíte se na webovém rozhraní projektu Další vzdělávání učitelů matematiky zaměřené na zvyšování motivace žáků studovat na vysokých školách technického směru realizovaného s podporou Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Identifikační údaje projektu:
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Ústav matematiky, Technická 8, 616 00 Brno
tel.: +420-541143130, email: umat@feec.vutbr.cz, http://www.umat.feec.vutbr.cz